Lõpuhinded koolijuhile

From eKool wiki
Jump to: navigation, searcheKooli uues versioonis on kooliastmehinnete sisestamiseks endiselt kasutuses Lõpupäevikud. Nende defineerimist vaata artiklist Kooliastmehinded

NB! Lõpupäevikus on iga valitud klassi nimekirjas näha AINULT need õpilased, kes selles õppekavas õpivad. Kui klassis on mitme õppekava õpilased, siis tuleb lõpuhinnet vaadata ja see lisada mitmes päevikus.
Lpaevik2.PNG

Seega - kui avate lõpupäeviku; ei näe seal õpilaste hindeid siis pole vaja muretseda enne, kui olete üle vaadanud ka teiste sama klassiastme õppekavade lõpupäevikud.


 • koolijuht näeb lõpupäevikut kooli lehe õppekavade sektsioonist aine lehte avades - Lh33.png
 • koolijuht avab päeviku, valib klassi ja näeb selle klassi õpilaste 3 viimase aasta kokkuvõtvaid hindeid ning juba sisestatud lõpuhindeid.
 • õpilase nimel vajutades näeb õpilase KÕIKI kokkuvõtvaid hindeid selles koolis.


Lõpuhinnete aruanded

Lõpuhinnete aruanded on:

  • lõpuhinnete kokkuvõttev päevik klassijuhatajale ja koolijuhile (nagu praegune klassi hinnete päevik; lisamisel)
  • lõpuhinded kokkuvõtvate hinnete aruandes. Koolijuht näeb kogu kooli hindeid, klassijuhataja saab valida ainult oma klassi.
  • lõpuhinnete ekspordifail EHISesse. Üle x-tee toimuvat andmevahetust sellel kevadel ei julge lubada.
  • lõpuhinded õpilase õppekava läbimise aruandesse (õpinguraamatu aruanne); lisanduvad.


2010/11 ja kahel järgneval õppeaastal on osa kursuste hindeid pärit eKooli eelmisest versioonist

 1. üle toodi perioodi, aasta, kursuse ja eksamihinded ning lõpuhinded õpilase isikukoodiga seotuna - s.o. õpilase IK 299090909976 hinded üle õppeaastate.
 2. Hinde juurde näidatav info on - aine (migratsioonitabelis seatud vastavus vana ja uue aine vahel), õpetaja (nimi), hinde väärtus (migratsioonitabeli vastavuse järgi), hinde kuupäev, hinde kommentaar, hinde tüüp.
Lopupvk.PNG

Mis võib olla vanade hinnete vigase üle toomise põhjuseks?

 1. õpilaste isikukoodide segadus - isikukoodi muudetud mingil põhjusel.
 2. migratsioonitabelis olid ained seotud veaga
 3. hinnete vastavus migratsioonitabelis oli veaga.