Kuvamine 2009

From eKool wiki
Revision as of 16:34, 17 May 2009 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Tunniplaani aken tegi 2009.a versioonis läbi põhjaliku uuenduse.
Gp Tpl1.PNG

I Akna suurus muutub vastavalt sellele, kuidas erinevates arvutites on ekraani resolutsioon paika pandud (kasulik siiis, kui toimetad tunniplaaniga nii suure kuvariga laua-arvutis kui ka sülearvutis).


II. Lisatud on tunniplaani lahtrites oleva teksti automaatne tsentreerimine, mis muudab eri lahtrites oleva info nägemise lihtsamaks.


III Tunniplaani aknas on muudetud välja valitud tunni ja teiste sama klassi või aine või õpetaja näitamise viisi. Varem märgistati sellised tunnid värvikoodidega, nüüd on neid ümbritsev raam erinev. Valitud tunni lahter on punases-kollases raamis, samale tunnusele vastavad teised lahtrid sinises-kollases raamis.


Gp Tpl2.PNG

IV Lisandunud on võimalus tunniplaanid paremini loetavaks muuta erinevate vahejoonte lisamisega - leiad need tunniplaani kuvamise määrangute lehelt <layout1>

Lisandunud väljadesse tuleb kirjutada nende tundide numbrid, mille ette jooni lisatakse. Näitel on lisaks joonte lisamisele muudetud ka lahtrite taustavärvi.

Gp Tpl3.PNG