Kursustele registreerumise moodul

From eKool wiki
Revision as of 10:44, 18 September 2020 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Kursustele registreerumise mooduli saab kooli personal avada oma isikliku lehe menüüst. Lapsevanem näeb viidet lehe avamiseks oma lapse lehel. Viide on nähtav vaid siis, kui kool, kus Teil on roll, kasutab kursuste moodulit.
Iseseisev11.png
Iseseisev1.png


Õpetaja avab päeviku ja lisab teist tüüpi kokkuvõtva hinde veeru.