Kujundava hindamise tunnistuse täitmine ainepäevikus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Kh6.png

Õpetaja saab info selle kohta, et tunnistuste täitmst on nüüd võimalik alustada nii teatega oma uudisvoogu kui ka päevikusse õpilaste nimede taha ilmunud ikoonidega. Ikoonid on iga õpilase kohta, sest võib olla, et päevikus on õpilased, kellele on kujundava hindamise tunnistus avatud ja õpilased, kellel tunnistust ei ole.

Hindamise lisamine oleneb selle tunnistusega seotud hindamise meetodist:

  • kui valitud on osaoskuste hindamine, siis saab iga hinnagu lause kohta valida saavutatuse määra kooli seatud klassifikaatorist.
  • kui on valitud lausete valikuga hindamine, siis lisatakse iga õpetaja poolt valitud lause kommentaari välja.

Ka osaoskustega tunnistusel saab õpetaja lisada oma hinnagutele kommentaari, mis lisatakse tunnistusele. Kommentaari välja saab ka kopeerida hinnanguid, mis on hinnetele lisatud ja mida õpetaja näeb kujundava hindamise grupi kõrval uudisvoos.