Kujundava hindamise tunnistuse mall

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õppimist toetava (kujundava) hindamise tunnistus on kevadel 2015 piloteerimisel Tallinna Reaalkoolis
Kh4.png
Kh5.png

Uus tunnistuse mall tuleb lisada alati, kui klassile otsustatakse tunnistus koostada. Tunnistuse lisab + märk tunnistuste nimekirja kohal.

Uuele tunnistusele tuleb määrata:

 • nimetus
 • millise klassi tunnistus on, valikus on kõik klassid, paralleelid saavad eraldi tunnistused.
 • milline on hindamise meetod:
  • osaoskused - hindamisel näevad õpetajad osaoskusi ja saavad nende saavutatuse määra hinnata kooli määratud märkidega. Kui Klassifikaatorite all ei ole skaalat lisatud, siis seda meetodit valida ei saa.
  • lausete valik - valitud laused lisatakse kommentaari välja. Õpetaja saab neid muuta kui soovib.
 • kas tunnistusele lisatakse kokkuvõtvaid hindeid (grupiga seotud päevikust). Saab valida, millise õppeperioodi hinded lisatakse.
 • kas tunnistusele lisatakse puudutud tundide arv. Saab valida mis kuupärast kuupäevani puudumised kogutakse.
 • saab määrata, kelle allkirjade jaoks tunnistuse trükivaates kohad tekitatakse: valida saab koolijuhi, klassijuhataja, lapsevanema ja õpilase allkirjade kuvamise.

Tunnistuse koostamise lõpetab vajutus nupul "Salvesta ja kogu grupid". Tunnistusele kogutakse kõik selle klassijärguga seotud grupid ja kõik nendes olevad laused.

Järgmine samm on gruppide kontroll - liigsed saab kohe kustutada.

Iga gruppi saab avada redigeerimise vaatesse ja valida:

 1. laused, mis selles grupis hindamisel näidatakse. Iga grupi jaoks on vaikimisi valitud kõik laused, neist saab teha valiku. Linnukese lisamine valib lause, eemaldamine arvab selle tunnistuselt välja
 2. päeviku, millega see grupp on seotud. Ühe päevikuga saab olla seotud mitu päevikut, ühe päevikuga saab olla valitud mitu gruppi.
 3. selle, kas õpilased ja vanemad saavad tunnistust täiendada. Võimalikud variandid:
  1. õpilased hindavad oma osasokuste saavutamise määra
  2. õpilased kommneteerivad oma saavutusi selles grupis
  3. vanemad hindavad oma lapse saavutusi selles grupis

Kui soovite gruppe tunnistusel teises järjestuses, siis kasutage nuppu "Järjesta ümber".

Tunnistuse koostamise lõpetab vajutus nupul "Avalda"