Difference between revisions of "Kujundava hindamise lausete kogum"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Kommentaaride kasutamine hindamisel)
 
Line 6: Line 6:
 
[[image: fa92.png|700px|right]]
 
[[image: fa92.png|700px|right]]
 
[[image: fa95.png|700px|right]]
 
[[image: fa95.png|700px|right]]
[[image: fa94.png|700px|right]]
+
[[image: fa94.png|500px|right]]
 
[[image: fa93.png|700px|right]]
 
[[image: fa93.png|700px|right]]
  

Latest revision as of 14:45, 22 April 2019


NB! Tunni-, kontrolltöö ja kokkuvõtva hinde lisamisel on augustist 2018 võimalik kasutada päeviku põhiselt salvestatud kommentaaride kogumit.
Fa91.png
Fa92.png
Fa95.png
Fa94.png
Fa93.png

Kommentaarid päevikus on mitmel juhul korduvad, nii oleme õpetaja töö lihtsustamiseks lisanud võimaluse päeviku põhiselt neid alles hoida ja hinde kommenteerimiseks kasutada.

Iga päeviku all leiate uue sektsiooni - Kommentaaride kogumiku. Sinna saab lisada lauseid kas kirjutatavate kommentaaride salvestamise kaudu või neid otse kogumisse kopeerides või sisestades. Lausete kasutamiseks tuleb need kommentaari sisse kirjutades teha valik olemasolevate kommentaaride vahel.

Kommentaaride kasutamine hindamisel

Hinde kommentaari kirjutamist alustades oodatakse esimese 3 tähe sisestamist - seejärel käivitub tekstiotsing ning valikuks kuvatakse kõik kommentaarid, kus vastav tähekombinatsioon esineb. Valikuks vajutage hiirega vajalikul lausel.

Kui olete sisestamas sellist kommentaari, mida veel kogumikus ei ole, saate selle peale valmimist kogumikku salvestada. Kõiki lauseid ei ole vaja sinna paigutada, teete ise-endal valiku keerulisemaks.

Kujundava hindamise tunnistuse täitmisel jääb kõik seniseks - kui soovite hinde kommentaari kasutada osana kujundava hindamise tunnistuse kokkuvõtva hinde kommentaarist, saate selle kopeerida ja kleepida vastavasse välja.

Kommentaaride kogumikuga seotud küsimused

Kommentaaride kogumik on päeviku põhine standardlausete kogum selles päevikus hindamisel kasutamiseks.

  • Miks kogumik on päeviku põhine? Sest see annab kommentaaride kasutamisele suurima paindlikkuse ning vähendab nende arvu; kogumikus on vaid selles konkreetses päevikus vajalikud laused.
  • Kuidas on kommentaaride kogumik seotud kujundava hindamise lausepangaga? Seos tekib õpetaja tegevuse kaudu - õpetaja saab avada lausepangas vajaliku grupi; kopeerida sealt laused (standardne copy); avada päevikus kommentaaride kogumiku; vajutada "Lisa kommentaare" ja kleepida kopeeritud kommentaarid vastavasse aknasse. Iga kommentaar paigutatakse eraldi lauseks. Kuna kaase kopeeruvad delete nupu tekstid ja numbrid, tuleks need enne kustutada.
  • Kuidas ma saan samu lauseid kasutada parallelklasside päevikutes? Avate ühes päevikus oleva kommentaaride kogumiku; kopeerite laused (standarne copy); avada teises päevikus kommentaaride kogumiku; vajutada "Lisa kommentaare" ja kleepida kopeeritud kommentaarid vastavasse aknasse ja korrastada. Iga kommentaar paigutatakse eraldi lauseks.
  • Kas ma saan oma kommentaare kolleegiga jagada? Jah, kasutada tuleb sama copy - paste tegevusi päevikute vahel.
  • Kas ma saan järgmise õppeaasta päevikus kasutada samu lauseid? Jah, kasutada tuleb sama copy - paste tegevusi päevikute vahel.
  • Millal ma võin kogumikust kommentaari kustutada? Kui Te olete sisestanud kommentaari, mida vajate ainult teatud aja (nt. mõne kontrolltöö hindele täienduseks), siis saate selle peale kasutamise vajaduse möödumist kustutada. Loomulikult jäävad kõik hinnetele lisatud tekstid alles.