Kujundava hindamise lausepank

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õppimist toetava (kujundava) hindamise tunnistus on kevadel 2015 piloteerimisel Tallinna Reaalkoolis
Kh3.png
Kh2.png

Laused lausepangas on jagatud gruppidesse. Uue grupi lisamiseks tuleb vajutada gruppide nimekrija kohal olevat + märki. Ilma grupita lauseid pangas olla ei saa. Iga grupi kohta küsitakse:

  • grupi nimetus (soovituslikult aine (üldoskus) + klass, nt. Matemaatika 6 kl; Käitumine 3 kl)
  • Grupi nimetus tunnistusel (nt. Matemaaatika, Käitumine)
  • mis klasside tunnistustel seda gruppi kasutatakse. valitud võib olla üks või mitu klassi. Ainete gruppidel on tavaliselt valikus üks klass (Matemaatika 6 kl grupil 6. klass); üldoskustel võib valikus olla klasse mitu (algkoolis hinnatakse käitumist samade kriteeriumide järgi, Käitumine algkool grupi jaoks on valitud 1., 2., 3. klass)

Peale grupi loomist saab sinna lisada lauseid. Lisamiseks saab:

  • lisada laused ükshaaval
  • lisada need tabelist kopeerituna. Tabelis eraldi ridadel asuvad laused on kopeerituna jagatud eraldi lauseteks.

Iga lauset saab kustutada. Kui mõnes lauses on viga, siis tuleks see kustutada ja uuesti lisada.