Kuidas Nädalaraporti tellimus lõpetada?

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Nädalaraporti lõpetamiseks piisab vastava käsu vajutamisest. 30 päeva kohta ette makstud tasu ei tagastata
Lopeta1.png

Teenustingimustes on kirjas, et: "eKoolil on õigus ühepoolselt ning Klienti ette teatamata lõpetada Teenuse osutamine või keelduda Teenuse pakkumise alustamisest Kliendile, kelle rahalistest vahenditest, Teenusega seotud mobiiltelefoninumbri kõnekaardi saldost või mobiilsideoperaatori lepingu tingimustest tulenevalt või muul põhjusel ei jätku vahendeid Teenuse eest tasumiseks või kui Kliendi soovil on Teenusele ligipääs keelatud või kui Kool on piiranud Kliendi ligipääsu lapse andmetele." Teenuse lõpetamisel saate sõnumi:

Nädalaraport deaktiveeritud. Nädalaraport - raport@ekool.eu 

Lisaks saabub Nädalaraportiga seotud e-posti aadressile kiri teenuse lõpetamise kohta:

Leping ja Nädalaraporti saatmine lõpetatakse järgnevalt kirjeldatud juhtudel ja viisil:

Vanem lõpetab teenuse

Lapsevanem lõpetab teenuse. Nädalaraporti lehele tekib punane tekst "Ei ole aktiveeritud".

Teenuse eest tasumine ebaõnnestus

Võib juhtuda, et teenus suletakse makse ebaõnnestumise tõttu. Kui makse mingil tingimusel ebaõnnestub, siis korratakse seda järgmisel päeval. Kui ka siis saadab mobiilioperaator info, et makset ei saanud teostada, teenus katkestatakse. Sel juhul saab lapsevanem nädala lõpus (reedel) teate teenuse lõpetamise kohta.

Vanema õigus näha lapse andmeid katkeb

Juhul kui aktiivsel tellimusel on viimase lapse ja lapsevanema suhe kadunud, see lõpetatakse.

Lapsevanema õigused võivad lõppeda mitmel põhjusel:

  • laps lõpetab kooli, vanema õigused lõpetatakse
  • laps lahkub koolist, vanema õigused lõpetatakse
  • kool lõpetab vanema õigused lapse andmeid näha mingil muul põhjusel.

Lapsevanem saab teenuse lõpetamise kohta sms. Teates on kirjas, miks teenus lõpetatakse.

Teenusega seotud mobiiltelefoni numbri muutmine:

Oma Nädalaraportiga seotud mobiiltelefoni numbrit muudab lapsevanem ise ja seda järgmiste sammudega:

  • lõpetab kõik aktiivse teenuse
  • aktiveerib teenuse teisele telefoninumbrile


Teenusega seotud mobiiltelefoni numbri operaatori muutumine

Kui lapsevanem viib oma Nädalaraportiga seotud telefoninumbri teise mobiilsideoperaatori võrku, siis tellitud teenus katkeb ja ta peab teenuse uuesti aktiveerima. Numbrirändega seotud teade saabub eKooli kord 24 tunni jooksul, öösel ja vastavad muudatused tehakse kohe.


NB! Suvevaheaeg lõpetab Teie jaoks Nädalaraporti teenuse, seega tuleb see sügisel, kooli alguses uuesti aktiveerida.