Korduv taotlus

From eKool wiki
Revision as of 13:41, 19 February 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Vvv54.png

Võib juhtuda, et saate peale lapse isikukoodi kontrolli teate, et lapse kohta on juba taotlus elukohajärgse kooli määramiseks esitatud.

Seda võis näiteks teha teine lapsevanem. Võib-olla Te esitasite Haridusametile taotluse paberil ja siis otsustasite seda ka eKoolis teha.

Ekraanile ilmub vastav teade ja Te näete, kes taotluse esitas või sisestas.

Kui Teil on esitatud taotlusele vastuväiteid, siis palun pöörduge Tallinna Haridusameti spetsialistide poole. Nemad lahendavad tekkinud segaduse.