Korduv taotlus

From eKool wiki
Revision as of 15:00, 20 February 2019 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Vv20199.png

Võib juhtuda, et saate peale lapse isikukoodi kontrolli teate, et lapse kohta on juba taotlus elukohajärgse kooli määramiseks esitatud.

Seda võis näiteks teha teine lapsevanem. Võib-olla Te esitasite Haridusametile taotluse paberil ja siis otsustasite seda ka eKoolis teha.

Ekraanile ilmub vastav teade ja Te näete, kes taotluse esitas. Kui taotluse esitajaks on märgitud "Haridusameti poolt sisestatud taotlus", siis olete kas ise või on keegi Teie perekonnast esitanud paberil avalduse ja see on juba eKooli sisestatud.

Kui Teil on esitatud taotlusele vastuväiteid, siis palun pöörduge Tallinna Haridusameti spetsialistide poole. Nemad lahendavad tekkinud segaduse.