Koormuste arvutus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Õpetaja planeeritud ja tegeliku koormuse loeb Untis kokku ainult moodulite kasutajatele, baaspaketis see tegevus puudub.
Koormus1.PNG
Koormus2.PNG
Koormus3.PNG

Koormus - õpetajale planeeritud või tegelikult õpetatud tundide arv. Mõnikord peab koormusele lisama seda suurendava või vähendava kordaja. Kordaja saab lisada <Baasandmed> tabelitele ja vaikimisi on see 1. Kordaja saab lisada ainetele, klassidele, õpetajatele. Vanemate Untise versioonide jaoks on kordaja tõlgitud kui "Faktor", alates Untis2012 on "kordaja".

Näiteks võib Teie koolis olla kokku lepitud, et lõpuklassi tunnid on keerulisemad ja neis klassides õpetatud tunnid lähevad arvesse 20% suurema koormusena. Lõpuklassidele lisate kordaja 1.2 ja iga lõpuklassi antud tund läheb õpetaja koormusesse kui 1.2 tundi.

Koormuste jälgimine õpetaja jaoks

toimub Baasandmed > Õpetajad lehe detailvaate kaardil <Väärtused>. Sellel lehel kuvatakse:

 • tunde/nädalas - kuvatakse, kui palju ainetunde nädalas on õpetajale planeeritud (tunniplaani sisestatud) koormus
 • Lisatööd - näidatakse, kui palju täiendavaid ülesandeid sellel õpetajal on planeeritud
 • Normkoormus - õpetaja jaoks ette nähtud koormus (tunde nädalas)
 • Arvestuslik koormus - tunniplaani kantud tegelik koormus (tunde/nädalas) võib olla suurendatud või vähendatud kas aine, klassi, õpetaja jaoks kordajat (väärtuste faktorit) kasutades. Siin on näha arvutatud ehk arvestuslik koormus.
 • Tegelike ja planeeritud tundide erinevus - õpetaja jaoks tunniplaani kantud ja tegelikult antud tunnid võivad erinevad (haigused, asendamised jms), siin on näha see erinevus. Omab mõtet ainult siis, kui kool kannab nt asenduste mooduliga sisse asendused ja ära jäämised - tunniplaani muudatused.
 • Õpetaja jaoks kasutamata tunnid - tunnid, mida ta peaks veel andma, et oma aasta koormust täis saada.


Nädalate koormuste ülevaade

õpetajate või klasside jaoks avaneb <Tunnid> ja <Väärtuste arvutus> ning <Nädala koormus> menüüst. Avatakse aken, kus kirjas kooliaasta nädalate kaupa ning järgneb kas õpetaja või klassi koormus igal nädalal. Tabeli saab koostada:

 • Ainetunde nädalas - nädala number, nädala kuupäevad, ainetundide arv
 • koormus: ainetunnid ja lisatööd - nädala number, nädala kuupäevad, planeeritud koormus, ainetunde, lisatöö maht, korrapidamine, kasutatud koormus, kasutamata koormus. Arvestatud on koormuse kordajaid.
 • Tunnid tuniplaanis - nädala number, nädala kuupäevad, ainetundide arv, kestvus (tundi, minutit)
 • Koormus tunniplaani järgi - nädala number, nädala kuupäevad, planeeritud koormus, ainetunde, lisatöö maht, korrapidamine, kasutatud koormus, kasutamata koormus. Arvestatud on koormuse kordajaid.
 • Asendused: asendatud ja ära jäänud - nädala number, nädala kuupäevad, planeeritud ainetundide arv; ära jäänud tunnid; asendatud tunnid
 • Asendused ja koormus - nädala number, nädala kuupäevad, planeeritud ainetundide arv; ära jäänud tunnid; asendatud tunnid, korrapidamine. Arvestatud on koormuse kordajaid.
 • Aruanne - nädala number, nädala kuupäevad, kõik eelpool mainitud veerud. Arvestatud on koormuse kordajaid.


Koormuse aruanded

Koormuse ülevaate andvad aruanded leiad <Aruanded> menüüst ja need on osaliselt olemas ka standardpaketi kasutajatele:

 • Jaotus <Tundide aruanne>: "Õpetajad/ ained"; "Ained / Õpetajad" aruanded. Kas õpetaja poolt õpetatavate ainete list, nädalakoormus eraldi välja toodud või ainet õpetavate õpetajate list. Peale aruande valimist saab väljundit täpsustada:
  • valida ained, mille / õpetajad, kelle kohta koostatakse
  • "Ära trüki tühje kirjeid" - ainult infoga red trükkida
  • "koos klassidega" või ilma nendeta.
  • "Lehe määratlused" lubavad oma lehele paigutust mugavamaks muuta.
 • Jaotus <Aine tunniplaan>: "Klassid", "Õpetajad", "Ained / aeg" koostavad aruanded, kus on klasside kaupa või õpetajate kaupa toodud ained, koondatune ainerühmadesse; nädala koormused, õpetajad ja tunniplaanis olemise ajad.
  • piirkond: saab määrata ajavahemiku (kuupäevad) mille kohta aruanne koostatakse või ka nädalapäevade, tunninumbriga päevas piirata aruandes olevat infot (näiteks koostada aruanne päeva esimeste tundide kohta).
  • kirjatüüp lubab valida fondi
  • "Detailid" lubab lisada aruandele ka aasta kokuvõtte; mitu ainet lehele paigutatakse; mitu ainetunni aega tunniplaani sreale paigutatakse; kuidas on paigutatud päised.


Koormuste kokkuvõte <Kooli andmed> lehel

Kasutatav ainult koos <Tundide planeerimise> mooduliga. <Määratlused> menüü <Kooli andmed> lehel on vaheleht <Väärtused>, kus tehakse kokkuvõte kooli jaoks koormustest.

 • "Koormus kokku kõigile õpetajatele" - nädala ja aasta kogukoormus mis sisestatud <Baasandmed> ja <Õpetajad> lehtedel
 • "Ignoreeritud tunde kokku" - tunnid, millele seatud tingimus "Ignoreeritud" (neid ei paigutata tunniplaani)
 • "Avatud ainetunnid (ilma õpetajateta" - kokku tunid, millele ei ole õpetajat määratud
 • "Plaanitud tunnid kõigile õpetajatele" - summa
 • "Kokku plaanitud, tegelikud õpetajatele ( kui >0)" - Kui õpetaja normkoormus on suurem kui temaga seotud nädalatundide arv, siis on tal veel kasutamata koormust, siin liidetakse see kasutamata ressurss kooli jaoks kokku.