Koolilopp2011

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
V31adm.png

Õppeaasta lõpetamine ja uue alustamine on koolile alati kiire aeg. Siit leiad loetelu tegevustest, mida üldhariduskoolis sel puhul teha tuleb.

AUGUSTI LÕPUS ehk enne uue õppeaasta algust

tuleks üle vaadata aruanded. Enne uue õppeaasta algust on hea ära teha aruanded, mida eelmise aasta kohta enam teha ei saa:

  • vajalikud puudumiste kokkuvõtted (klassiti, liigiti) - trükkida nt. pdf formaati
  • õpetajate koormuse kokkuvõte
  • puuudlike hinnete aruanne (veel alles jäänud võlgnevused), kui see on kooli õppekorralduse suhtes oluline
  • märkuste aruanded
  • hinnete statistika
  • klassi kokkuvõte ja õppetegevus päevikute kaupa

Kokkuvõtvate hinnete aruandeid ja hinnetelehti saate koostada kuni õppeaasta arhiivi kandmiseni.


Kooliaasta lõpetamine

1. 12nda klassi õpilasted saavad kooliastmehinded ehk lõpuhinded. Juhtub see tavaliselt aprilli lõpus ja nende sisestamiseks kasutab õpetaja "lõpupäevikuid". Lõpuhinne (aine hinne õppekavas) lõpetab õppekavas selle aine õpetamise ja võtab kokku tulemused. Lõpupäevikud leiab hinnet lisav õpetaja ja koolijuht kooli lehe Õppekavade sektsioonist. Enne lõpuhinde lisamist lukustab õpetaja oma selle klassi selle aine päevikud.

Ak33.png

2. Põhikooli õpilased saavad aastahinded. Aastahinde lisamise võimalus tuleb märkida ainekaardile - linnuke vastavasse lahtrisse. Aastahinde lisamiseks valib õpetaja selle oma päeviku uue veeru lisamise menüüst.

3. Osa õpilasi teevad eksameid ja saavad eksamihinded - tuleb märkida ainekaardile, et ka eksamihinnet saab päevikusse lisada.

4. Kui õpetaja on kanded oma päevikusse lõpetanud, siis ta lukustab päeviku. Päeviku ikoonile lisatakse pisike tabalukk ja selles päevikus enam muudatusi teha ei saa. Nii saab ka kooli juhtkond ülevaate, millisel õpetajal mis klassi või kursusega töö veel käimas on. Lukustatud päevikuid näeb eraldi aruandes.

5. Administraator lisab järgmise õppeaasta (loe edasi Õppeaasta ja perioodid). Koolidel, kes kasutasid vastuvõttu, on see juba lisatud.

6. Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse kõigile õpilastele, kes lõetavad klassi, kes jäävad suvetööle või mingil muul viisil ei lõpeta klassi kasutades käskkirjade lisamist (õppenõukogu otsused, kiitused, laitused) õpilase kaardilt või kasutavad ikooniga <Otsused> avatavat õppenõukogu otsuste lisamine kogu klassile vormi.

7. Administraator lisab kas otsuse klassi lõpetamise kohta (Otsus Õppeaasta aknast). Klassi lõpetamise otsuse saab lisada kõigile (valitud) õpilastele korraga ja see viib õpilased üle järgmise õppeaasta järgmisse klassi.

NB! Järgmise õppeaasta järgmisse klassi üle viidud õpilasi ei saa enam tagasi eelmisse õppeaastasse tuua; seega peab administraatorile jagama õige ja täpse info õpilaste kohta, kes ka tegelikult järgmisse klassi üle viidi.

8. Õpilastele trükitakse tunnistused. Tähele tuleb panna, et juba järgmisse õppeaastasse üle viidud õpilaste tunnistused (ja kõik muud aruanded) saate kätte, kui valite mitte "Aktiivsed" vaid "Endised" õpilased.

9. Lõpuklasside kooliastmehinded tuleb sisestada EHISe Lõpudokumentide registrisse. Vaata ka andmevahetus EHISega

10. Ülejäänud klasside klassijuhatajad tegelevad kooliaasta aruandlusega.

10.1. Klassipäeviku lisaaruanded - õpilaste andmete aruanne

10.2. õppeedukuse aruanne

11. Õpilasraamatusse tuleb teha kanded (käsitsi, paberdokumendile)

NB! Õpetajatele vastu tulles näidatakse neile eelmise õppeaasta lukustamata päevikuid ka järgmisel õppeaastal - seega saab hindeid muuta ja lisada. Et segavatest päevikutest lahti saada tuleb nad lihtsalt lukku panna.


Suvetöö

Suvetööde osas ei ole suuri muudatusi. On põhimõtteliselt kaks varianti:

I jätkata sama päevikuga

1. lisada suvetöö veerand

2. kanda klassi lõpetanud õpilased üle järgmisse klassi. Päevikusse jäävad aktiivsete õpilastena näha vaid need, kellel suvetöö. Üle viidud õpilased on avatavad "endised õpilased" filtrit kasutades.

NB! "Endistele" õpilastele hinnete lisamine, hinnete muutmine, päevikusse varasemate tundide lisamine ON TÄIESTI VÕIMALIK ka siis, kui õpilased on üle viidud. Ei kontrollita "päevikusse kuulumise" kuupäevi.

3. kanda sisse suvetöö tunnid jm info. Kohal olemise saavad kirja ainult need, kes hetkel aktiivsed.

4. kanda sisse suvetöö veerandi hinne. Tuleb tunnistusele - lisandub veerg.

5. kui suvetöö edukalt tehtud, siis muuta aastahinne - kanda ka need õpilased üle järgmisse klassi.

Ia - teised lapsed on aktiivsed ja õpetaja ei lisa neile hindeid Ia puudus: teised lapsed saaavd kirja üleliigseid tunde. Eelis: ei pea õpilasi järgmisse aastasse üle viima.

Puudused: tuleb kohe õpilased üle kanda järgmisse aastasse, kui nad reaalselt klassiga hakkama saavad; admin peab infot omama ja iga klassi jaoks paar minutit leidma. Paralleelide suvetööliste info tuleb kanda mitmesse päevikusse. Eelised: õpetaja jätkab päevikuga, muud lisatööd adminnile ei ole, hinded kõik koos. Koolijuhil hea ülevaade.

II tekitada uus grupp ja sellele suvetöö päevik 1. lisada suvetöö veerand

2. tekitada siltidega suvetöö grupid

3. avada suvetöö päevikud

4. kanda sisse suvetöö info ja kokkuvõttev info

5. suvetöö aastahinne kanda algsesse päevikusse.

Puudused: kahes päevikus hinded, töö lisapäevikute tegemisel. Eelised: ei pea kohe teisi õpilasi üle kandma; saab paralleelide suvetöölised samasse päevikusse koguda


Õpilased lõpetavad kooli

Küsimus: No umbes nädal tagasi saatsin sama küsimuse listi, et mida teha siis kui juhtus eksitus ja õpilane märgiti lõpetanuks. Siiani ei mingit vastust, nagu hüüdja hääl kõrbes. Probleem selles, et nii kui lõpetanuks märgitud , siis kaob õpilase kaart ja ei saa enam seda tühistada. Siit ka küsimus mida teha/ kuhu pöörduda, kui selline asi juhtub? Saage aru, inimesed ei ole eksimatud, alati juhtub vigu/näpukaid.


Nagu aru sain: märkisid vale õpilase kooli lõpetama? Lisad ta uuesti õpilaseks: kui lahkumise hetkel ei olnud kasutajaga seotud, saad lihtasalt rolli lisada ja sama õpilasega jätkata; kui oli seotud, lisad uuesti õpilase nagu uue. Edasi saab lugeda: õpilased tagasi kooli

Ja veel üks soovitus:

NB! põhikooli lõpus peab seaduse järgi inimese koolist välja ja siis jälle sisse arvama. eKooli poolest võite nende õppekava ära vahetada, aga kes tahab täpselt teha nagu peab, võiks arvestada:

1. kui tahate, et õpilase senine elu teile ka gümnaasiumis nähtav oleks, siduge ta esmalt kasutajast lahti ja siis märkige koolist lahkunuks. Kui siis gümnaasiumisse astub, saate lihtsalt rolli lisada ja senised õpitulemused soovi korral ka jälgitavad.

2. kui tahate oma kooli "puhast lehte" siis ärge siduge kasutajast lahti; lisage sügisel kui uus õpilane ja ajalugu ei tule õpetajaid segama.

Mitte et see parim võimalik süsteem oleks, aga praegu lihtsalt on niimoodi.

Uue õppeaasta alustamine

1. Administraator lisab järgmise õppeaasta (loe edasi Õppeaasta ja perioodid). Õppeaasta lisatakse juba kevadel, kui õpilastele sisestatakse klassi lõpetamise otsus.

2. Lisa lõpuklasside õpilastele otsus kooli lõpetamise kohta. Lisa Otsus koolist lahkumise kohta neile õpilastele, kes kooli vahetavad.

3. Klassidesse kuuluvuse uue õppeaasta jaoks tekitasid siis, kui lisasid lastele Otsuse klassi lõpetamise ja järgmisse klassi üle viimise kohta. Leiad lapse realt käesolevas õppeaastas märke "Üle viidud" (Õppeaasta lehel) ja näed neid järgmise õppeaasta järgmises klassis.

4. Õpperühmadesse kuuluvuse määramiseks kasutatakse nüüd õpilaste silte (loe ka Grupikuuluvus (sildid)).

a) Kui lisatud silt ei olnud seotud konkreetse klassiga (nt. 3b B vene keel) vaid üldine (B vene keel) siis saab laps valitud neisse päevikutesse, kus õpilased valitakse klass+paralleel+silt valikuga. Silti muuta pole vaja.

b) Kui silt näitab konkreetset klassi õpperühma (3b B vene keel), siis tuleb kas muuta sildi nimetust või lapsed sealt välja ja mõnda teise silti sisse arvata. Sel juhul on vaja sildid üle käia analoogselt eelmiste aastate õpperühmade korrastamisega. Töös olulist kokkuhoidu ei teki.

5. Sisesta uued õpilased. Pane palun tähele, et õpilase lisamise + märgi või impordi valimisel PEAB olema valitud JÄRGMINE õppeaasta ja klass, kuhu laps lisatakse. Lisalugemine Õpilaste andmed ja Õpilaste import.

6. Päevikute avamine uueks õppeaastaks on lahendatud seotuna päevikute lukustamisega: kui õpetaja on lukustanud oma päeviku, saab administraator algatada kloonimise (kopeerida lukustatud päevikute definitsioonid järgmisse õppeaastasse). Päeviku definitsioon on: päeviku nimetus; seotud õppekava ja ainekaart; õpilaste valiku sildid. Lisalugemine: Päevikute haldus ja Kloonid. Et erinevate aastate päevikud ei ole kunagi täpselt samasugused, peab nad üle vaatama ja :

a) kustutama need päevikud, mida sel aastal vaja pole.

b) lisama õpetaja(d) ja nende planeeritud tundide arvu kõigis päevikutes. Ilma õpetajate päevikud on märgistatud tähelepanu juhtiva ikooniga

c) muutma õpperühma osades päevikutes (oleneb, kui hästi on ära kasutatud siltide süsteemi).

d) lisama need päevikud, mida eelmisel aastal ei olnud.

7. Kutsuge tööle uued õpetajad ja siduge nad päevikutega

8. Vahetage ära klassijuhatajad: vahetage ära õpetaja kaardil olev õppeaasta ja lisage uus roll uue õppeaasta klassiga. Eelmise õppeaasta klassijuhataja roll lõpetab kehtivuse koos õppeaastaga.

9. Õppeaasta vahetudes kustutame maha kõik vestlused; alles jäävad individuaalsed vestlused ja loomulikult kontaktid, kuuluvus kontaktgruppidesse muutub vastavalt klassi muutusele.

10. Õpetajate jaoks "kaovad" päevikutest aktiivsete õpilaste filtrist järjest klassi lõpetanud õpilased; endised õpilased filtrit kasutades saab nendega seotud info ekraanile. Õpetaja näeb oma uue õppeaasta päevikuid 1.09 ehk uue aasta esimesel päeval.

11. Aruannetes on õppeaasta valik lisatud ainult osadele aruannetele (hinneteleht, tunnistused, õppeedukuse ja tunnikirjelduste aruanded). Kasutusaktiivsuse aruanne ei sõltu õppeaastast. Ülejäänud aruannetest tuleks teha kokkuvõte enne õppeaasta vahetumist (kui kool seda soovib).

NB! Arhiiv moodustatakse päevikute baasil - s.o. hoitakse aruannetena nii päeviku tabeli osa kui ka tunnikirjelduste osa.