Difference between revisions of "Kooliastmehinded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 +
[[kategooria: eesti]]
 +
[[kategooria: kasutajale]]
 +
[[kategooria: koolile]]
 +
 
Korraldab Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41: ''Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord''
 
Korraldab Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41: ''Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord''
  
Line 4: Line 8:
 
(1) Gümnaasiumiastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel.
 
(1) Gümnaasiumiastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel.
  
eKoolis on kooliastmehinnete sisestamiseks koostatud [[Lõpupäevikud]].  
+
eKoolis on kooliastmehinnete sisestamiseks koostatud [[Lõpupäevik]]ud.  
  
 
Üldine tegevuste järjestus:
 
Üldine tegevuste järjestus:
  
# administraator - [[Lõpupäevikute lisamine]]: klassi; õpetaja; ained ja [[RÕKi aine]] viiakse kokku ühte lõpupäevikusse.
+
# administraator - [[Lõpupäevik]]ute lisamine: klassi; õpetaja; ained ja [[RÕKi aine]] viiakse kokku ühte lõpupäevikusse.
 
# õpetaja avab <''Päevik''> , <''Lõpupäevik''>; näeb seal 3 viimase aasta perioodi, aasta, eksami hindeid ja sisestab kooliastmehinded selles aines.
 
# õpetaja avab <''Päevik''> , <''Lõpupäevik''>; näeb seal 3 viimase aasta perioodi, aasta, eksami hindeid ja sisestab kooliastmehinded selles aines.
 
# klassijuhataja avab <''Õpinguraamatud''> , <''Lõpuhinded''>; näeb seal sisse kantud kooliastmehindeid ja saab lisada käitumise hinded ja medali või kiituse saamise
 
# klassijuhataja avab <''Õpinguraamatud''> , <''Lõpuhinded''>; näeb seal sisse kantud kooliastmehindeid ja saab lisada käitumise hinded ja medali või kiituse saamise
 
# õpilased, lapsevanemad näevad lõpuhindeid hinnetelehel ja õpinguraamatus
 
# õpilased, lapsevanemad näevad lõpuhindeid hinnetelehel ja õpinguraamatus
 
# Klassijuhataja ja kooli juht näevad lõpuhindeid [[Koondhinnete tabel]]is ja [[Õppeedukus]]e aruandes.
 
# Klassijuhataja ja kooli juht näevad lõpuhindeid [[Koondhinnete tabel]]is ja [[Õppeedukus]]e aruandes.
# Administraator saab lõpuhindeid eksportida [[Koondhinded]] valiku abil.
+
# Administraator saab lõpuhindeid [[eksport]]ida <''Koondhinded''> valiku abil.

Revision as of 19:44, 14 July 2007

kategooria: eesti kategooria: kasutajale kategooria: koolile

Korraldab Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41: Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord

§ 9. Kokkuvõttev hindamine gümnaasiumiastmel (1) Gümnaasiumiastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.–12. klassi kursusehinnete alusel.

eKoolis on kooliastmehinnete sisestamiseks koostatud Lõpupäevikud.

Üldine tegevuste järjestus:

  1. administraator - Lõpupäevikute lisamine: klassi; õpetaja; ained ja RÕKi aine viiakse kokku ühte lõpupäevikusse.
  2. õpetaja avab <Päevik> , <Lõpupäevik>; näeb seal 3 viimase aasta perioodi, aasta, eksami hindeid ja sisestab kooliastmehinded selles aines.
  3. klassijuhataja avab <Õpinguraamatud> , <Lõpuhinded>; näeb seal sisse kantud kooliastmehindeid ja saab lisada käitumise hinded ja medali või kiituse saamise
  4. õpilased, lapsevanemad näevad lõpuhindeid hinnetelehel ja õpinguraamatus
  5. Klassijuhataja ja kooli juht näevad lõpuhindeid Koondhinnete tabelis ja Õppeedukuse aruandes.
  6. Administraator saab lõpuhindeid eksportida <Koondhinded> valiku abil.