Kooliastmehinded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


eKooli uues versioonis on kooliastmehinnete sisestamiseks endiselt kasutuses Lõpupäevikud.

NB! Kooliastmehinne on nüüd defineeritud vastavalt tema sisule: aine õpitulemusi õppekavas kokku võttev hinne. Kooliastmehinne ei ole seotud konkreetse õppeaastaga, vaid õpilase õppekavas õppimisega!
NB! Lõpupäevikus on iga valitud klassi nimekirjas näha AINULT need õpilased, kes selles õppekavas õpivad. Kui klassis on mitme õppekava õpilased, siis tuleb lõpuhinne lisada mitmes päevikus.
Lh31.png
Lh32.png

Defineeri lõpuhinde päevikud

Määra, mida hinnatakse, kes hinded sisestab ja mis on hindeskeem. Ja see toimub nüüd õppekavas.

 1. Ava Õppekavade aken ja vali vajalik õppekava (gümnaasiumi õppekava)
 2. ava õppekava aine leht (vajuta aine nimetusel õppekava päise all olevas tabelis) - avatakse aine päis (tumedamal taustal) ja aine kursuste nimekiri.
 3. ava õppekava aine - märkeruut õppekava aine nimetuse ees.
 4. määra, et "aine hinne õppekavas" on lisatav - "jah"
 5. määra, milline on hindeskeem, mida kasutatakse (nt. kasutab kool tavaliselt hindeid A, B, C+ jne aga lõpuhinded paneb viiepalli süsteemis - 5, 4, 3, 2)
 6. kui Sinu koolis on erinevate kursuste hinded erineva kaaluga, saad teha valiku, mille järel saab igale kursusele lisada kaalu (nt. ainepunktide arvu)
 7. määra, kes õpetajatest hindeid lisab - lisa üks või mitu õpetajat nagu tavalisele päevikule.

Lõpupäevikud on defineeritud ja leiad need kooli lehe õppekava sektsioonis.


Kes lõpuhindeid näevad:

Koolijuht

 • koolijuht näeb lõpupäevikut kooli lehe õppekavade sektsioonist aine lehte avades - Lh33.png
 • koolijuht avab päeviku, valib klassi ja näeb selle klassi õpilaste 3 viimase aasta kokkuvõtvaid hindeid ning juba sisestatud lõpuhindeid.
 • õpilase nimel vajutades näeb õpilase kõiki kokkuvõtvaid hindeid selles koolis.
 • lõpuhinnete aruanded lisanduvad

Vaata ka Lõpuhinded koolijuhile

Õpetaja

Lh34.png
 • õpetaja näeb talle täitmiseks määratud lõpupäevikut kooli lehe õppekavade sektsioonist aine lehte avades - Lh33.png
 • õpetaja avab päeviku, valib klassi ja näeb selle klassi õpilaste 3 viimase aasta kokkuvõtvaid hindeid ning juba sisestatud lõpuhindeid.
 • käesoleva õppeaasta hinnete nägemiseks tuleb kursuste päevikud esmalt lukustada; vaata ka Lukusta
 • õpilase nimel vajutades näeb õpilase kõiki kokkuvõtvaid hindeid selles koolis.
 • Hinnete sisestamine on võimalik veeruna (vajutada esimese veeru päisel) või detailvaatena õpilaste kaupa.

Vaata ka Lõpuhinnete sisestamine

Lukustatud ja lukustamata päeviku ikoonid on erinevad! Lukus3.PNG


Päevik lukust lahti

Lukus3.png

Administraator saab päeviku lahti lukustada - lukus oleva päeviku definitsiooni valides on see ainuke tegevus, mida administraator saab teha.

Kui päevik lahti lukustada, võetakse kõik selle päeviku kursusehinded lõpupäevikust ära.

Õpilane ja lapsevanem

Õpilane ja lapsevanem näevad lõpuhindeid oma uudisvoos nagu teisigi hindeid.