Kooli vastuvõtt 2012

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


 • Kool saab eKooli kaudu oma õpilaskandidaatide kohta vanemate poolt esitatud info ning võimaluse lisada kooli nimekirjadesse neid õpilaskandidaate, kelle avaldus kooli paberkandjal tuuakse.
 • Avaldused vaadatakse üle ja korrektsete andmetega taotlused kantakse vastuvõtu ootenimekirja.
 • Kooli otsuse järel kantakse vastu võetavad õpilaskandidaadid vastuvõtunimekirja ning seejärel kutsutakse kooli.
 • Nimekirjas on näha vanemate nõustumised ja keeldumised, kooli sisestatud avaldustele saab kool ise nõustumisi lisada.
NB! Tallinna koolid saavad neile Haridusameti poolt määratud lapsed ja peavad nende jaoks läbi tegema ainult vanemate nõustumise või keeldumisega seotud tegevused. Täiendava vastuvõtu jaoks saavad kasutada moodulit täies mahus. Tegevuste kokkuvõte artiklis Tallinna vastuvõtt 2012

Lapsevanema ja õpilase tegevusi kooli astumiseks avalduse esitamisel kirjeldatakse artiklis Laps läheb esimesse klassi! (2012)


Vastuvõtu avamine

Koolvv2.png

 • <Õppeaasta> lehel lisab kool uue õppeaasta. Piisab õppeaasta alguse ja lõpu määramisest.
 • uue õppeaasta jaoks on kõik klassid tühjad (õpilased on veel üle toomata, klassid lõpetamata). Iga õppekava järjekorras esimese klassi jaoks saab avada vastuvõtu.
Vv2012 2.png

Kool määrab, millisele õppekavale ta vastuvõtu avab. Vastuvõtu seaded saab avada lingiga <Muuda> vastuvõtu kohal; veel avamata vastuvõtu jaoks on aken avatud. Iga õppekava jaoks saab märkida, mitu õpilast vastu võetakse. Lisaks määrab kool, millisel ajavahemikul selle vastuvõtu jaoks õpilaseks kandideerimine võimalik on. Kui ajajvahemikku ei ole märgitud või ei kuulu tänane päev sinna, siis kooli taotlusi esitada ei saa.

Välja <E-posti aadress> sisestege kooli e-posti aadress, mis lisatakse vanemale saadetavale kirjale. Kui Lapsevanem teeb <Reply>, siis suundub kiri just sellele adressaadile, seega peaks olema tegu toimiva aadressiga!

Seejärel saab sisestada kaks standardkirja:

 • kiri, mille saab lapsevanem, kui tema taotlus kooli astumiseks võetakse vastu. Selles kirjas saab kool tutvustada vastuvõtuga seonduvaid tegevusi koolis.
 • kiri, mille saab lapsevanem, kui tema laps kooli vastu võetakse ja vanem oma kinnitust andma kutsutakse. Selles kirjas võite vanemale meelde tuletada, mida ta peab tegema et oma otsust laps just Teie kooli panna kinnitada ja milliseid dokumente te lisaks ootate.

* Tallinna koolid valivad, kes on nende vastuvõtu partner - sellega lubavad nad oma vastuvõttu üle kanda koolile määratud lapsed.

NB! Kui kool ei ole vastuvõttu avanud mitte ühelgi õppekaval, siis sellesse kooli eKooli vahendusel avaldusi esitada ei saa. Kui kooli avatud vastuvõtu tähtaeg on läbi, siis uusi avaldusi esitada ei saa.


Iga õppekava vastuvõtt avatakse eraldi <Õppeaasta> lehelt ja iga vastuvõtu jaoks on eraldi ootenimekirjad ja vastuvõtu nimekirjad.

Avalduste haldus

Kool näeb uusi laste avaldusi <Taotlused> lehelt (Kooli astumise taotlused). Vaatab üle saabunud lapsevanemate avaldused ja otsustab, kas:

 • registreerida avaldus ja paigutada laps soovitud vastuvõtu ootenimekirja (taotluse esitaja saab standardse e-kirja)

või

 • tagasi lükata. Sel juhul saab lisada selgituse taotluse esitajale oma keeldumise põhjendusega.

Iga kooli poolse tegevuse korral saab vanem saab e-kirja infoga; tema <Esitatud taotluste nimekirjas> muutub taotluse staatus <Kool ei ole vastuvõttu veel otsustanud> või <Tagasi lükatud>.

Paberkandjal saabunud avaldused saab lisada ootenimekirja toiminguga <Lisa uus õpilase taotlus> või <Lisa uus lapsevanema taotlus>. Vahet näed, kui lapsi kooli vastuvõtunimekirja kannad - "paberil" lisatud laste taotlused on vastuvõtuks erinevas listis.

Vv77.png

Uute õpilaste kooli kutsumine

Kui kool on otsustanud lisada õpilastele konkursipallid, siis on see võimalik - lapse nimi on link, mis avab taotluse. Taotluse parempoolses veerus on koht "Kooli lisainfo" sisestamiseks. Sinna saab kanda konkursipallid ning hiljme märkida, kas õpilase kohta on koolil kõik vajalikud dokumendid olemas.

Kui konkursipallid on sisestatud, siis sorteeritakse lapsed nimekirjades kohe nende järgi kahanevalt. Vanemad konkursipalle ei näe.

Kui kool on otsustanud, keda ta oma õpilaseks kutsub, siis tuleb vajutada ootenimekirjas õpilase real olevat linki <Vii teise nimekirja>. Laps satub vastu võetavate laste nimekirja ja teda saab kooli kutsuda.

Kooli sisestatud ja vastuvõtuks kinnitatud taotlustest tekib õpilaskandidaatide nimekiri. <Vastu võetavate> laste nimistu on nii pikk, kui palju on sellel õppekaval vastuvõtuks kohti. See nimekiri on jagatud kaheks osaks -

 • eKooli kaudu tulnud taotlused (mille esitanud vanemad peavad oma otsust kooli astumiseks kinnitama) - kooli kutsumiseks kasutada linki <Kutsu> nimekirja päises. Avalduse esitaja saab vastava teatega e-kirja ning staatuse muutuse oma eKooli taotluste nimekirja.
 • kooli sisestatud avaldused, mille kinnitamine toimub alles siis, kui vanem on teada andnud et tahab kooli tulla - link <Kinnita> nimekirja päises.

Kahe nimekirja vahel on võimalik lapsi liigutada valides <Vii teise nimekirja>. Sel juhul tuleb sisestada põhjus, miks laps vastuvõtu nimekrijast välja arvati. Põhjus on näha aruandes.

Õpilase staatus on näidatud nimekirjas värvikoodiga:

 • valgel taustal (tausta värvita) on staatusega "ootel" olevad taotlused. Ootel võib olla ka vastuvõtu nimekirjas oleva taotlus, kui õpilast ei ole veel kooli kutsutud (eKoolist saadud avaldused) või kelle kooli astumist pole kinnitatud (kooli sisestatud avaldused).
 • kollasel taustal on staatusega "kooli kutsutud" õpilaskandidaatide nimed (eKoolist saadud avaldused)
 • rohelisel taustal on staatusega "kinnitatud" tulevased õpilased ehk siis need, kelle kohta kool on saanud kas eKoolist või siis muul viisil teada, et valitud on just see kool.
Vvaru1.png

Keeldutud staatusega lapsed leiad kooli vastuvõttude aruandest.

Kool ootab vanemate kinnitusi kooli astumise osas. Keelduvate vastuste saamisel saab ta taotluse vastuvõtunimekirjast eemaldada ja vabale kohale uue taotluse kanda. Ka on võimalik nüüd oma kutset tühistada (kui vanem ei vasta koolile; samamoodi kasutatakse linki <vii teise nimekirja>) ja vabale kohale uue taotluse kanda.

Uue õppeaasta eel lõpetab kool vastuvõtu ja õpilased kantakse kooli nimekirja vastava klassi õpilastena. Nende vaneamd saavad kohe juurdepääsu eKoolile lapsevanema rollis.

Vastuvõtu aruanded

Vvaru2.png

Vastuvõtu aruanded leiad teiste aruannete hulgast. Esmalt kuvatakse kooli poolt avatud vastuvõtud ning nendele saabunud avaldused staatuste kaupa. Kui vastuvõtu nimetusel vajutada, avatakse selle vastuvõtu taotluste detailinfo (taotlusel olnud lapse ja taotluse esitaja isiku- ning kontaktandmed). Ka neid andmeid saab filtreerida staatuste kaupa. Staatused on:

 • uus - kooli saanunud ja veel läbi vaatamata taotlused
 • tagasi lükatud - need taotlused, mida kool on otsustanud peale läbi vaatamist vastu võtmata jätta, näiteks siis kui taotlusel olevad andmed ei ole korrektsed
 • ootel - taotlus on vastu võetud ja kantud vastuvõtu ootenimekirja
 • keeldutud - taotluse esitaja on saanud kooli poolt vastuvõtumisest keelduva teate
 • kutsutud - taotluse esitaja on kooli kutsutud, tema lapsele on pakutud kohta koolis.
 • kinnitatud - kooli astumist on kinnitatud - nende laste jaoks on koolikoht kindel
 • ära öeldud - laps on kooli kutsutud, aga ta on kas valinud mõne teise kooli või otsustanud, et ei astu siiski sellesse kooli.

Need aruanded on trükitavad brauseri Print käsuga nagu ülejäänudki aruanded. Aruande infot saab kopeerida ja kleepida näiteks tabeltöötlus tarkvarasse ja seal edasi kooli vastuvõtte töödelda.

NB! Kui uue õppeaasta ettevalmistus on alanud, saab vastuvõtu sulgeda ja "kinnitatud" staatusega õpilased kantakse vastava klassi nimekirja. Taotluse esitaja saab lapsevanema õiguse oma laste infole.