Kooli sündmused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Sndm1.png

Kooli sündmusi saavad sisestada kooliga seotud rollid - õpetajad, koolijuht, administraator. Sisestatud sündmused ja nupu uute lisamiseks leiate kooli lehelt, ajaveebi kohalt.

Sndm2.png

Sisestage sündmuse nimetus, toimumise koht, kuupäev, algus ja lõpp ning kirjeldus. Mitu päeva kestvat sündmust eKool sisestada ei võimalda.

Seejärel määrata, kes seda sündmust näevad:

  • igaüks - kõik, kes avavad kooli avaliku lehe; rolli koolis ei ole vaja.
  • liikmed - kõik, kes on seotud kooliga (õpetajad, lapsevanemad, õpilased)
  • personal - kõik selle kooli õpetaja, klassijuhataja, koolijuhi, administraatori rollis olevad inimesed.
  • õpetajad - kõik selle kooli õpetajad ja ainult õpetajad
  • õpilased - kõik selle kooli õpilased
Sndm3.png
Sndm4.png


Peale esimese sündmuse sisendit leiad vahefiltri - vaikimisi eelseisvad sündmused, aga saab vaadata ka möödunud ja kõiki sündmusi.

Sündmused kuvatakse selle adressaadiks olevate inimeste uudisvoogu.

Kooli sündmuste sidumine kooli kalendriga on plaanis.