Kooli määramisest keeldumine

From eKool wiki
Revision as of 12:29, 19 February 2020 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramisest loobumiseks ainult nende laste kohta, kelle suhtes Teil on Rahvastikuregistris kehtiv hooldusõigus.
Tallinn10.png
Vv2020 1.png
Vv2020 2.png
 • Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:
  • vajutadada Tallinna Haridusameti logoga teatel ekraani parempoolses veerus
  • vajutada sinisel ristiga nupul (Taotlen juurdepääsu õpilase andmetele) ning valida sealt haridusameti logoga viit
  • vajutada ikoonil Taotlused ning leida sealt Tallinna Haridusameti logoga viit taotluse esitamiseks.
Taotleja andmete kontroll

 • avalduse esitaja andmed on avaldusel täidetud; nende õigsuse kinnitamine on taotluse esitamise esimene samm.
 • kui seal on vigu, saate oma kontaktandmed korrigeerida oma profiilist. Otse profiilile saate sinise lingi vajutamise järel ("Siit saad muuta oma profiiliandmeid".
 • Teine võimalus on vajutada <Katkesta> ning avada oma kasutaja profiil.
 • Parandage andmed. Lisalugemine: Profiilis puuduv info
 • Vajutage oma andmete kinnitamiseks "Sisestatud andmed on õiged"


Oma laste päring Rahvastikuregistrist

 • Järgnevalt avatakse Teile kinnitusaken, kus Te saate nõustuda oma alaealiste laste andmete päringu tegemisega Rahvastikuregistrist.
 • Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks ainult nende laste jaoks, kelle kohta Teil on Rahvatikuregistris kehtiv vanemlik- või hooldusõigus.
 • Saadud andmeid ei salvestata, neid kasutatakse ainult Teie 1. klassi astuvatele lastele koolikoha määramise taotluse esitamiseks. Peale taotluse esitamise lõpetamist või selle katkestamisel andmed kustutatakse. Igal uue taotluse esitamisel saadetakse Rahvastikuregistrisse uus päring.NB! Kõigi päringuga leitud laste jaoks kontrollitakse lapse olemaolu koolikohustuslike Tallinna laste nimekirjas. Tallinna Haridusamet saab Rahvastikuregistrist nimekirja iga aasta 15. veebruari seisuga ning edasi igaöiselt muudatused selles nimekirjas.
Vv2020 3.png
Vv2020 20.png
Vv2020 21.png
Vv2020 22.png
Vv2020 23.png
Vv2020 24.png
 • Päringuga tuuakse Teile ekraanile kõigi Teie alaealiste laste nimed ja isikukoodid. Teie lastel on Rahvastikuregistris olemas Teiega vanemlik või hooldussuhe.
 • Laps on Tallinna Haridusameti kooli astuvate laste nimekirjas, kui:
  • tema elukoht Rahvastikuregistri järgi on Tallinnas
  • ta saab 7 aastaseks enne 30. septembrit taotluse esitamise aastal
  • ta sai eelmisel aastal koolipikenduse
  • ta ei ole ühegi Tallinna munitsipaalkooli õpilaste nimekirjas (ei õpi juba koolis).
 • Kui last kontrollnimekirjast ei leitud, siis on põhjuseks:
  • ta ei peaks veel sellel aastal kooli minema või ei läinud ta eelmisel aastal kooli, sest sai koolipikenduse. Mõlemal juhul saate esitada taotluse talle koolikoha määramiseks, lisalugemine artiklist "Laps läheb 6aastasena kooli"
  • tema elukoht ei ole Tallinnas. Palun pöörduge koolikoha saamiseks tema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.
  • ta on kolinud Tallinna hiljuti ja muudatused ei ole veel Rahvastikuregistrisse või Rahvastikuregistrist Tallinna Haridusameti nimekirjadesse jõudnud, lisalugemine artiklist "Last ei leitud kontrollnimekirjast"
  • ta õpib juba Tallinna munitsipaalkoolis, aga Te soovite talle koolikoha määramist 1. klassi. Palun pöörduge sellisel juhul Tallinna Haridusameti poole.
Taotlus lapsele kooli määramisest keeldumiseks

Kui Teie laps mingil põhjusel ei vaja kohta Tallinna munitsipaalkoolide 1. klassis, siis saate esitada taotluse kooli määramisest keeldumise kohta.

 • Valige oma koolikohustusliku lapse real "Loobuge kooli määramisest"
 • Valige põhjus Tallinna Haridusameti poolt sisestatud põhjuste hulgast
 • Lisage oma selgitus koolikoha määramisest loobumiseks. Kui Teie laps asub õppima Tallinna erakooli, siis lisage kooli nimetus. Kui Teie laps asub õppima, juba õpib mõnes välisriigis, siis lisage palun riigi nimi ja kool, kus ta õpib. Need andmed on vajalikud, sest Haridusamet peab iga koolikohustusliku Tallinnas (Rahvastikuregistri andmetel) elava lapse kohta teadma tema õppimist koolis.
 • Kinnitage oma otsus.
 • Teile saadetakse kinnituskiri Teie taotluse esitamise kohta.
 • Infot koolikohast loobumise kohta näete eKooli päises, Taotlused aknas.


Uuesti kooli määramise taotluse lehte avades näete peale rahvastikuregistri päringu tegemist, et lapsele kooli määramisest on keeldutud. Keeldumise taotlust saab avada, näete keelduja nime ja millal keeldumine saadeti.

Probleemide puhul pöörduge palun Tallinna Haridusametisse.