Kooli avalik leht

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Kooli info muutmine

Vajuta kooli nime all oleva punase joone paremas servas oleval "Näita infot" Seaded nupp.png ikoonil.

Koolileht1.png
Kool2.png
Kool3.png

Avatakse olemasoleva kooli infoga aken. Muudatusi saavad teha koolijuhi ja administraatori rollis kasutajad

 1. Kooli andmete muutmine on võimalik iga elemendi kohta eraldi:
  1. kooli nime saab muuta alati kui seda vaja;
  2. kooli õppekeelt saab muuta;
  3. lisa või muuda kooli kood EHISes (vajalik x-tee andmevahetuse korraldamiseks).
 2. kooli logo muutmiseks / lisamiseks: vajuta <Muuda> Kooli logo jaotuses; vali logo fail; <Lisa> laeb pildi
 3. Kooli tutvustava lisainfo muutmiseks vajuta <Muuda> real <Kooli info>:
 4. Link kooli tunniplaanile vaba õpilaste ja lapsevanemate jaoks lisavõimaluse tunniplaanini jõuda - eKoolis tunniplanai avades näevad nad linki. Vajutus sellel avab uues aknas tunniplaani.
 5. Seotud kooligrupp (kohalik omavalitsus) lisandub siis, kui kool on võtnud vastu vastava kutse. Prageu olemas vaid Tallinna koolidel seoses 1. klassi vastuvõtuga.

Teine valik menüüs on kooli kontaktandmete muutmine:

 1. Kooli kontaktandmete muutmiseks vajuta <Muuda> ja sisesta aadress
 2. Eraldi saab muuta teisi kontaktandmeid - e-posti aadressi, telefoni ja veebilehte
 3. Kooli saab paigutada GoogleMapsi kaardile või muuta senist asukohta (osade koolide jaoks on see vale)
 4. Saad märkida Kooli teeninduspiirkonda

Saad teeninduspiirkonna joonistada GoogleMap rakenduse abil. Kooli teeninduspiirkonna joonistamiseks Google kaardile vajuta <Muuda kooli piirkonda> ja joonista oma kooli teeninduspiirkond nagu pildilt näha