Kool on määratud

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


TEIE LAPSELE ON KOOL MÄÄRATUD!

Saate selle kohta infot kahel viisil:

  • eKoolis muutub Teie taotluse staatus, nagu pildil näidatud. Staatus ei ole enam "rohelise täpiga" vaid sinisega ja näete selle kooli nime, kuhu Teie laps on määratud. Vajutus küsimärgil avab selgituse.

Ha171.png


  • Teie postkasti saabub kiri Haridusametilt. Selles kirjas on toodud kokkuvõte Haridusameti juhataja käskkirjast ning väljavõte just Teie lapse kohta käivast otsusest.

Ha17 2.png

NB! Kiri ja staatuse muutus annavad teada, et lähipäevik on oodata kooli kutset. Ka kooli kutse saabub nii e-postile kui ka UUE taotlusena eKooli. Koolikoha saate kinnitada alles peale kooli kutse saabumist.

Kui kool on talle määratdu lapsed üle vaadanud ja oma vastuvõtu nimekirja kandnud, siis saate koheselt kutse kooli. Teie Taotlused aknasse lisandub UUS TAOTLUS - Teie lapse sisse astumiseks konkreetsesse kooli.


Har173.png

NB! See taotlus lisandub automaatselt kui kool võtab lapse oma nimekirja. Taotluse saamiseks EI OLE lapsevanemal vaja esitada lisataotlust ega üleüldse mitte midagi teha!
Lvvv2012 41.png


Nüüd saate võimaluse kinnitada kooli astumist või pakutud kohast keelduda.

Lisaks uuele taotlusele saate koolist e-kirja, kus iga kool ise annab juhised edasiseks tegutsemiseks.

Andke koolile teada, kas võtate määratud koha vastu või mitte - tehke valik eKoolis või andke koolile info mõnel teisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.