Kontrolltööde teavituse sms teated

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! sms teade saadetakse automaatselt iga lapse iga saabuva päeva kontrolltööde kohta. Iga päeva kokkuvõtteks saadetakse üks sms, kus võib olla kirjas mitu kontrolltööd.
Kt1.png

Teate saatmise tingimused:

  • Et vältida sms teadete saabumist ebatavalistel aegadel saadetakse neid ainult tööpäevadel kell 18.
  • Kui õpetaja lisab kontrolltöö hiljem kui 2 päeva enne kontrolltööd. siis selle kohta teavitust ei saabu.
  • kontrolltöö teavituse saabumise eelduseks on, et see lisatakse päevikusse hindelise ülesandena ja on märgitud kontrolltööde plaani.
  • Maksimaalne sms sõnumite arv kalendrikuus on 26 sõnumit.

Saabuvast kontrolltööst teada andva sms teate sisu on:

eKool: Mari: Kontrolltööd - eesti keel (11.01),  muusika (11.01), matemaatika (12.01