Difference between revisions of "Kontrolltööde plaan"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
Tabelis on toodud aine nimetus ning  õpetaja nimelühend. Vajadusel saab tabelit kerida nädalate kaupa edasi ja tagasi. Õpetaja enda poolt sisestatud kontrolltöö vaatamiseks ja muutmiseks saab ta vajutada kontrolltöö pealkirjal, misjärel avaneb tunnikirjelduse aken, kus saab teha muudatusi kontrolltöö toimumise ajas ning ülesande sisus.
 
Tabelis on toodud aine nimetus ning  õpetaja nimelühend. Vajadusel saab tabelit kerida nädalate kaupa edasi ja tagasi. Õpetaja enda poolt sisestatud kontrolltöö vaatamiseks ja muutmiseks saab ta vajutada kontrolltöö pealkirjal, misjärel avaneb tunnikirjelduse aken, kus saab teha muudatusi kontrolltöö toimumise ajas ning ülesande sisus.
  
'''Õpetaja küsib:'''
+
{{naide|sisu='''Õpetaja küsib:'''
 
Millal peab koduse ülesande tüübiks valima kontrolltöö? Kas sel viisil võib vormistada suvalisi kontrolltöid (ka tunnikontrolle) või ainult suuremaid arvestuslikke töid?
 
Millal peab koduse ülesande tüübiks valima kontrolltöö? Kas sel viisil võib vormistada suvalisi kontrolltöid (ka tunnikontrolle) või ainult suuremaid arvestuslikke töid?
 
Vastus:
 
Vastus:
Ikka need kontrolltööd, mis muidu ikka kontrolltööde plaani sattuksid, tegu on kooli sisest info liikumist korrastava vahendiga.
+
Ikka need kontrolltööd, mis muidu ikka kontrolltööde plaani sattuksid, tegu on kooli sisest info liikumist korrastava vahendiga.}}
  
'''Õpetaja küsib:'''
+
{{naide|sisu='''Õpetaja küsib:'''
 
Õpetajad soovivad, et kontrolltööd sisestades eKool ütleks, mitmes kontrolltöö see juba sel päeval on.
 
Õpetajad soovivad, et kontrolltööd sisestades eKool ütleks, mitmes kontrolltöö see juba sel päeval on.
  
Line 18: Line 18:
 
See vist hästi ei toimi, sest erinevatel õpilastel võib see arv olla erinev (rühmad!). Ja milleks siis on kontrolltööde plaan? Planeerimisel saab ju sealt vaadata, kas ja mis juba konkreetsel päeval ees on.
 
See vist hästi ei toimi, sest erinevatel õpilastel võib see arv olla erinev (rühmad!). Ja milleks siis on kontrolltööde plaan? Planeerimisel saab ju sealt vaadata, kas ja mis juba konkreetsel päeval ees on.
  
Meil käib planeerimine just kontrolltööde plaani järgi. Ja käis ka enne e-kooli, ainult siis oli plaan õpetajate toas seinal. Seda plaani seesugusel kujul ju näevadki ainult õpetajad - õpilasel paistavad kontrolltööd koduste tööde loetelus. Plaani mõte ju selles ongi, et õpetaja saaks oma tegevust planeerida, antud juhul siis vaba kohta leida oma töö jaoks. Või kui seda kohta pole, siis ka näiteks kolleegidega koos lahendust leida, et õpilasi mitte ära tappa.
+
Meil käib planeerimine just kontrolltööde plaani järgi. Ja käis ka enne e-kooli, ainult siis oli plaan õpetajate toas seinal. Seda plaani seesugusel kujul ju näevadki ainult õpetajad - õpilasel paistavad kontrolltööd koduste tööde loetelus. Plaani mõte ju selles ongi, et õpetaja saaks oma tegevust planeerida, antud juhul siis vaba kohta leida oma töö jaoks. Või kui seda kohta pole, siis ka näiteks kolleegidega koos lahendust leida, et õpilasi mitte ära tappa.}}
  
'''Õpetaja küsib:'''
+
{{naide|sisu='''Õpetaja küsib:'''
 
Õpetaja märkis 11.09 sisestatud tunni juurde kontrolltöö, see ilmus kontroltöö plaani, seal ta eksisteeris esimesena. Hiljem märkab see õpetaja, et samale päevale on pandud veel teinegi kontroltöö, aga tema nimi on nihkunud 2 kohale, mitte jäänud 1 kohale. Hiljem sisestanud õpetaja on pannud kontrolltöö kirja 04.09 tunnikirjelduse juurde.
 
Õpetaja märkis 11.09 sisestatud tunni juurde kontrolltöö, see ilmus kontroltöö plaani, seal ta eksisteeris esimesena. Hiljem märkab see õpetaja, et samale päevale on pandud veel teinegi kontroltöö, aga tema nimi on nihkunud 2 kohale, mitte jäänud 1 kohale. Hiljem sisestanud õpetaja on pannud kontrolltöö kirja 04.09 tunnikirjelduse juurde.
  
On ju nii, et nii kui nii tuleb tekkinud konflikt lahendada kas õpetajatel omavahel või siis juhtkonna poolt ja lisamise järjekord ei tohiks anda
+
On ju nii, et nii kui nii tuleb tekkinud konflikt lahendada kas õpetajatel omavahel või siis juhtkonna poolt ja lisamise järjekord ei tohiks anda eeliseid.  Minu loogika ütleb seda, et hiljem kontrolltöö sisestanud õpetaja peaks kontroltöö plaanis asetsema 2 kohal, mitte 1-sel (olenemata sellest, missuguse tunni juurde see kontroltöö lisatud on).
eeliseid.  Minu loogika ütleb seda, et hiljem kontrolltöö sisestanud õpetaja peaks kontroltöö plaanis asetsema 2 kohal, mitte 1-sel (olenemata sellest,
+
missuguse tunni juurde see kontroltöö lisatud on).
+
  
 
Vastus:
 
Vastus:
ilmuvad nende tundide järjekorras, mille juurde lisatud on. Et mehhaanilist mahavõtmist nii kui nii et toimu, siis saab õpetajate vahel kokku leppida olenemata kontrolltöö paiknemise järjenumbrist.
+
ilmuvad nende tundide järjekorras, mille juurde lisatud on. Et mehhaanilist mahavõtmist nii kui nii et toimu, siis saab õpetajate vahel kokku leppida olenemata kontrolltöö paiknemise järjenumbrist.}}
  
'''Veel üks küsimus:'''
+
{{naide|sisu='''Veel üks küsimus:'''
 
Kas kontrolltööde graafikus on kooli adminil võimalik seadistada  piirangut KT arvule ühes klassis päevas?
 
Kas kontrolltööde graafikus on kooli adminil võimalik seadistada  piirangut KT arvule ühes klassis päevas?
  
 
Vastus:
 
Vastus:
ei. on administratiivse iseloomuga ülesanne, sest inimestega askeldamine käib igale masinale üle jõu ;)
+
ei. on administratiivse iseloomuga ülesanne, sest inimestega askeldamine käib igale masinale üle jõu ;)}}
  
 
'''Üks arendust vajav tegevus:'''
 
'''Üks arendust vajav tegevus:'''
 
Kas õpetajate poolt sisestatud kontrolltööde plaani on  võimalik klasside kaupa .pdf-ina välja printida? Paljudel lastel pole võimalus arvutist vaadata...
 
Kas õpetajate poolt sisestatud kontrolltööde plaani on  võimalik klasside kaupa .pdf-ina välja printida? Paljudel lastel pole võimalus arvutist vaadata...

Revision as of 19:04, 16 July 2007

Kategooria:Teadmusbaas Kategooria:Kasutajale Kategooria: Koolile

Kontrolltööde plaan aitab õpetajal ja kooli juhtkonnal planeerida läbiviidavaid kontrolltöid ning jaotada nii enda, kui ka õpilaste koormust ühtlasemalt. Kontrolltööde plaani leiad menüüst <Kontrolltööde plaan>.

Tabelis on toodud aine nimetus ning õpetaja nimelühend. Vajadusel saab tabelit kerida nädalate kaupa edasi ja tagasi. Õpetaja enda poolt sisestatud kontrolltöö vaatamiseks ja muutmiseks saab ta vajutada kontrolltöö pealkirjal, misjärel avaneb tunnikirjelduse aken, kus saab teha muudatusi kontrolltöö toimumise ajas ning ülesande sisus.

SEE ON VANANENUD ARTIKKEL! Õpetaja küsib:

Millal peab koduse ülesande tüübiks valima kontrolltöö? Kas sel viisil võib vormistada suvalisi kontrolltöid (ka tunnikontrolle) või ainult suuremaid arvestuslikke töid? Vastus: Ikka need kontrolltööd, mis muidu ikka kontrolltööde plaani sattuksid, tegu on kooli sisest info liikumist korrastava vahendiga.

SEE ON VANANENUD ARTIKKEL! Õpetaja küsib:

Õpetajad soovivad, et kontrolltööd sisestades eKool ütleks, mitmes kontrolltöö see juba sel päeval on.

Vastus eri koolide administraatoritelt: See vist hästi ei toimi, sest erinevatel õpilastel võib see arv olla erinev (rühmad!). Ja milleks siis on kontrolltööde plaan? Planeerimisel saab ju sealt vaadata, kas ja mis juba konkreetsel päeval ees on.

Meil käib planeerimine just kontrolltööde plaani järgi. Ja käis ka enne e-kooli, ainult siis oli plaan õpetajate toas seinal. Seda plaani seesugusel kujul ju näevadki ainult õpetajad - õpilasel paistavad kontrolltööd koduste tööde loetelus. Plaani mõte ju selles ongi, et õpetaja saaks oma tegevust planeerida, antud juhul siis vaba kohta leida oma töö jaoks. Või kui seda kohta pole, siis ka näiteks kolleegidega koos lahendust leida, et õpilasi mitte ära tappa.

SEE ON VANANENUD ARTIKKEL! Õpetaja küsib:

Õpetaja märkis 11.09 sisestatud tunni juurde kontrolltöö, see ilmus kontroltöö plaani, seal ta eksisteeris esimesena. Hiljem märkab see õpetaja, et samale päevale on pandud veel teinegi kontroltöö, aga tema nimi on nihkunud 2 kohale, mitte jäänud 1 kohale. Hiljem sisestanud õpetaja on pannud kontrolltöö kirja 04.09 tunnikirjelduse juurde.

On ju nii, et nii kui nii tuleb tekkinud konflikt lahendada kas õpetajatel omavahel või siis juhtkonna poolt ja lisamise järjekord ei tohiks anda eeliseid. Minu loogika ütleb seda, et hiljem kontrolltöö sisestanud õpetaja peaks kontroltöö plaanis asetsema 2 kohal, mitte 1-sel (olenemata sellest, missuguse tunni juurde see kontroltöö lisatud on).

Vastus: ilmuvad nende tundide järjekorras, mille juurde lisatud on. Et mehhaanilist mahavõtmist nii kui nii et toimu, siis saab õpetajate vahel kokku leppida olenemata kontrolltöö paiknemise järjenumbrist.

SEE ON VANANENUD ARTIKKEL! Veel üks küsimus:

Kas kontrolltööde graafikus on kooli adminil võimalik seadistada piirangut KT arvule ühes klassis päevas?

Vastus: ei. on administratiivse iseloomuga ülesanne, sest inimestega askeldamine käib igale masinale üle jõu ;)

Üks arendust vajav tegevus: Kas õpetajate poolt sisestatud kontrolltööde plaani on võimalik klasside kaupa .pdf-ina välja printida? Paljudel lastel pole võimalus arvutist vaadata...