Kontrolltööde plaan

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Kpl3.png


Kontrolltööde plaan aitab õpetajal ja kooli juhtkonnal planeerida läbiviidavaid kontrolltöid ning jaotada nii enda, kui ka õpilaste koormust ühtlasemalt. Kontrolltööde plaani leiad <Tunniplaani> ühe valikuna.

Tabelis on toodud nende klasside read, kellel on kontrolltöö ja aine nimetus. Vajadusel saab tabelit kerida nädalate kaupa edasi ja tagasi.

NB! Kui jääda hiirega mõnel kontrolltööl pikemalt peatuma, siis ilmub oluline lisainfo:

  • millal kontrolltöö lisati;
  • millal seda viimati muudeti ja
  • mitu õpilast sellest klassist selles päevikus (kontrolltöös) osaleb.
NB! Kontrolltööd satuvad plaani ainult siis, kui päeviku moodustamisel on kasutatud eKooli poolt õpilastele lisatud klassi ja paralleeli süsteemiseid silte. Kui Sinu lisatud kontrolltööd plaanis näha ei ole, pöördu oma kooli eKooli administraatori poole!
Knt31.png
Ktpl1.pngMärtsist 2016 on olemas kontrolltöö lisamisel kontrolli - kui lisatav töö on märgitud kontrolltööks (plaani lisatud) ja kui selles päevikus olevate õpilaste klassidel on selleks päevaks juba kontrolltöö(d) lisatud, siis saab õpetaja peale “Salvesta” nupu vajutamist hoiatusakna koos lisatud tööde loeteluga (õpetaja ja päevik).


Nüüd on kolm valikut:

  • aken ristist kinni panna - töö lisamine tühistatakse;
  • vajutada Katkesta - saab tagasi kontrolltöö lisamsie aknasse ja saab vajadusel kuupäeva ära muuta;
  • vajutada “Salvesta” ja töö lisatakse soovitud päevaks (ning õpilased saavad mitmeks kontrolltööks valmistuda)