Kokkuvõtvate hinnete veerus sisestamise vorm

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Nüüd saab kokkuvõtvaid hinded sisestada samamoodi nagu tunni- ja kontrolltöö hindeid - kohe veerus kommentaare lisades.
Kokku7.png

Kokkuvõtvate hinnete (persioodihinded, aastahinded, kursusehinded, eksami ja teist tüüpi kokkuvõtvate hinnete) veerus lisamist saab alustada täpselt samamoodi kui enne - lisage selline hinne + märgiga päeviku kohalt ja vajutusega veeru päises oleval hinde tüübi nimetusel.

Avatakse aken, mille ülemises osas on hinde kuupäev ja hinde tüübi nimetus ning seejärel õpilaste nimekiri ning võimalus neile hindeid ja hinnete kommentaare lisada. Perioodi- ja kursusehinnete aknas on kuvatud iga õpilase perioodi või kursuse jooksul saadud jooksvad hinded ning hinnete keskmine. Kontrolltööde hinnetel on all joon. Aastahinnete aknas on kuvatud perioodihinded ja nende keskmine.

Endiselt saab ühes kokkuvõtva hinde veerus lisada kuni kaks hinnet.

Veerus kiiremaks liikumiseks saab kasutada:

  • nooleklahve - nool üles, nool alla viib kohe järgmisele või eelmisele hindele
  • <Tab> klahvi, see viib ka kommentaari väljadele.

Kommentaari välja saab vedada hiirega pikemaks sisestusakna alumisest paremast nurgast.

Uue kokkuvõtva hinde lisamiseks tuleb vajutada õpilase real + märgiga ikooni.

NB! Kaldkriipsuga hindeid ei saa nüüd enam lisada otse hinde veergu, need tekivad päevikusse kahe eraldi hinde lisamisega, nii nagu seni seda hinde detailvaates tegema pidi.

Hinnete lisamise lõpetab vajutus nupul <Salvesta> - kannab lisatud info andmebaasi ja viib teid tagasi päevikusse

NB! Uuesti hinnete veerus lisamist avades on olemas olevad hinded ainult lugemiseks, neid muuta ei saa. Muutmine ja kustutamine toimub endiselt hinde detailvaatest.

Uuesti hinde veerus lisamist avades näete juba sisse kantud hindeid ja kommentaare, aga neid muuta ei saa. Nendele õpilastele, kellele veel hinnet lisatud ei ole, saab hinde juurde panna. Olemasoleva hindega õpilasele teise hinde lisamiseks tuleb vajutada tema real olevat + märki.

Lisatud andmed salvestuvad Salvesta nupule vajutades.


NB! Kui Teie eKooli sessioon katkeb siis, kui olete parajasti hindei lisamas, näitame neid Teile kui päeviku uuesti avate!


Teie "kaduma läinud töö" taastamine on seotud mõne tingimusega:

  • Te peate päeviku uuesti avama samas arvutis
  • Te peate päeviku uuesti avama samas brauseris (s.o. kui töö katkes Firefoxiga, siis seda ei saa jätkata Chromega)
  • See brauser, mida kasutasite, ei tohiks olla vahepeal suletud. Brauseri sulgemisega kaob meelde jäetud info.

Kui need tingimused on täidetud, siis - logige uuesti eKooli, avage sama päevik ja pooleli olev töö (hinnete veerus sisestamise aken) on olemas, kõik veel salvestamata väljad täidetud ja redigeeritavad.

Kui kaua aega Te eKoolist ära olite ei oma tähtsust!