Kokkuvõtvate hinnete veerus lisamine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!
Uk1.png

Päeviku uues vormis avatav kokkuvõtvate hinnete lisamise aken on sarnane tunnihinnete lisamise aknale - kohe saab lisada ka kommentaari. Tabeli kohal on näha kokkuvõtva hinde kuupäev ning selle all hinde tüüp, veerandihindel ka see, millise veerandi hindega tegu on.