Kokkuvõtvate hinnete tabel

From eKool wiki
Revision as of 15:53, 25 April 2011 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Aruannete väljatrükiks kasuta oma veebilehitseja Print käsku.

Perioodihinnete aruanne

Ph3.png

Perioodihinnete aruanne töötab põhikoolile (veerandihinnete tabel klassile). On olemas klassijuhataja ja koolijuhi aruannete loetelus ("Kokkuvõtvad hinded"). See on täpselt selline aruanne nagu "vanas" eKoolis oli (perioodihinnete aruanne ainete kaupa).

Kuna põhikooli klassil on perioodihindeid 15 - 20 aines, siis on veergude päises 3 esimest tähte aine nimetusest; sama aine erinevate päevikute hinded kogutakse samasse veergu. Tegelikult on see trükivaate jaoks disainitud aruanne - s.o. ekraanil võib osa infot olla mitte nähtav ... aga trükkides on kõik olemas.

Aruandele järgneb legend - veergude päises olevad nimelühendid ja täielikud kursuste nimetused.

Aruande trükkimine toimub brauseri Print käsuga nagu artikli lõpus on selgitatud.


Aastahinnete aruanne

Aastahinnete aruanne töötab põhikoolile. On olemas klassijuhataja ja koolijuhi aruannete loetelus ("Kokkuvõtvad hinded"). See on täpselt selline aruanne nagu "vanas" eKoolis oli (aastahinnete aruanne ainete kaupa).

Kuna põhikooli klassil on aastahindeid 15 - 20 aines, siis on veergude päises 3 esimest tähte aine nimetusest; sama aine erinevate päevikute hinded kogutakse samasse veergu. Tegelikult on see trükivaate jaoks disainitud aruanne - s.o. ekraanil võib osa infot olla mitte nähtav ... aga trükkides on kõik olemas.

Aruandele järgneb legend - veergude päises olevad nimelühendid ja täielikud kursuste nimetused.

Aruande trükkimine toimub brauseri Print käsuga nagu artikli lõpus on selgitatud.


Kursusehinnete aruanne

Kursusehinnete aruanne töötab gümnaasiumile - klassile, kelel õppekava on märgitud toimuma kursustema. Iga kursus lõpeb kursusehindega ja kõiki neid hindeid saab kokkuvõtvalt näha selles tabelis. . On olemas klassijuhataja ja koolijuhi aruannete loetelus ("Kokkuvõtvad hinded"): valida gümnaasimi klass ja valida Aasta/kursuse hinded.

Kuna gümnaasiumi klassil on kursuseid õppeaastas vähemalt 30, siis ekraanil võib osa infot olla mitte nähtav

NB! Et see tabel ON väga pikk, siis ei ole lootust seda lehele mahutada ega trükkida. Märgistage hiirega päisest alates õpilaste hinnete read (võite alustada ka veidi kõrgemalt); valige copy (ctri+c) ja tabeltöötluses (OpenOffice või Excel) valige Paste. On kohanud Exceleid, mis sarnast html andmete kopeerimist ei armasta, aga OO on leplikum.

Aruandele järgneb legend - veergude päises olevad nimelühendid ja täielikud kursuste nimetused.

Aruande trükkimine toimub brauseri Print käsuga nagu artikli lõpus on selgitatud.


Kooliastmehinnete aruanne

Kooliastmehindeid näeb klassijuhataja ja koolijuhi vaates "Kokkuvõtvate hinnete" aruandes. Leiate sealt valiku "Kooliastme hinne". Kuna neid hindeid on mitu, siis võib olla vajalik enne trükkimist paberit keerata

Aruandele järgneb legend - veergude päises olevad nimelühendid ja täielikud kursuste nimetused.

Aruande trükkimine toimub brauseri Print käsuga nagu artikli lõpus on selgitatud.


Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"