Kokkuvõtvate hinnete tabel

From eKool wiki
Revision as of 18:07, 23 March 2016 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Käesolev aruanne on põhjalikult ümber tehtud!
Kvhinded1.png

Et rahulolematus koondhinnete aruandega oli suur (tabel ei mahu ekraanile; tabel ei ole kopeeritav; aine nimetuse kolm esimest tähte on liiga vähe et ainest aru saada jms) siis muutsime selle aruande koostamise loogikat. Ekraanile avatavast aruandest tegime tellitava html failina koostatud aruande.


Aruande koostamine

Nagu ikka, algab aruande koostamine filtritest valiku tegemisega. Klassijuhatajal on kasutada ainult oma klassiga seonduv, koolijuht saab valida kõiki kooli klasse. Kokkuvõtvate hinnete aruande valikud on:

 • õppeaasta - näha on kõik eKooli uues versioonis olemas olevad õppeaastad. Kasutada on ka arhiveeritud aasta(te) andmed. Aasta valikust oleneb klasside loetelu. Õppeaasta valik on olemas ainult kooli juhtkonna rollis kasutajal; kui klassijuhataja sovib saada oma klassi eelmiste aastate hinnete tabelit peab ta pöörduma õppejuhi poole.
 • klass - valida klass, mille hinnete tabelit soovite saada;
 • tüüp - valida, milliste hinnete kohta koostatud aruandeid soovid saada:
  • Veerandi nimetusel vajutamine näitab juba koostatud tabeleid veerandi kokkuvõtvate hinnete kohta;
  • "Eksami ning aasta või kursusehinded" näitab põhikoolile aasta ning eksamihinnete kohta koostatud tabeleid; kursusõppel gümnaasiumile on see õige valik et näha hinnete kokkuvõtet;
  • "kooliastmehinded" näitab viimase kolme aasta jooksul saadud lõpuhinnete (selles õppekavas saadud lõpuhinnete) kokkuvõtte tabeleid
  • "Kõik" kuvab kõiki selle klassi kohta tellitud aruandeid.

Aruande koostamise käivitab vajutus nupul <Telli aruanne>

NB! Vaata enne aruande tellimist olemasolevaid faile - ehk on vajalik juba olemas!

Aruande tellimisel saab määrata:

 • kas aruanne koostatakse mitmele klassile (filtrist valitud olnud klass on juba märgitud). Valik on olemas vaid koolijuhi rollis kasutajale.
 • millise hinnete kohta aruanne koostatakse; valikus on perioodihinded; aasta- ja kursusehinded; kooliastmehinded.
 • kui valitud olid kooliastmehinded, saab valida, milliste õppeaastate hinded aruandesse kogutakse.

<Koosta aruanne> käivitab aruande koostamise.

Aruande koostamine võtab aega paarist minutist kümmekonna minutini. Kui aruanne on valmis, saabub tellija postkasti e-kiri.

Aruande nägemine

Koostatud aruannete loetelu on ekraanil, vastavalt filtris tehtud valikutele. Iga aruande juures on näha õppeaasta, klass ja hindetüüp, mille kohta see aruanne on koostatud. All on koostaja nimi ja kuupäev. Paremas veerus on link <Näita aruannet>.

NB! Hinnetes tehtud muudatused ei jõua juba valmis aruannetesse! Seega - kui vaadata aruannet mõni aeg hiljem, siis ei ole seal koostamise ajast hiljem tehtud muudatusi hinnetes ja tuleks tellida uus aruanne.

Aruanne avatakse eraldi aknas. Tegu on html dokumendiga, mis on edasi töödeldav pea kõigi kontoritarkvaradega.

 • Aruande päises on nimetus; klass mille kohta koostatud, õppeaasta ja hindetüüp.
 • Tabelis on klassi õpilaste nimekiri ning ainete veerud.
 • Kõigi õppekava kursuste nimetused on täielikult välja kirjutatud.
 • Kui kursusega on olnud seotud mitu päevikut (nt. keelerühmad), siis kuvatakse need hinded samas veerus.
 • Kui kursuse eest on õpilane saanud erinevates päevikutes mitu hinnet, näidatakse need kaldkriipsuga eraldatult.
 • eksamihinded on samas failis, aga eraldi tabelis, kerige ekraanil olevat dokumenti pisut allapoole.
 • tabelit on võimalik eksportida Excelisse (link tabeli üleval paremas nurgas)
 • tabelit saab kopeerida ja kleepida tabeltöötlusesse.

Kvhinded2.png