Kokkuvõtted

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Aruannete väljatrükiks kasuta oma veebilehitseja Print käsku.

Eraldi artikkel on Tunnistused ehk kahe erineva tunnistuse tuvustamiseks

Kokkuvõtvate hinnete tabeli tutvustuse leiate Kokkuvõtvate hinnete tabel - perioosihinnete, aastahinnete, kursusehinnete ja kooliastmehinnete kokkuvõtted klasside kaupa.

Puudulike hinnete kokkuvõtte leiate eraldi aruandest, täpsemalt Puudulike hinnete aruanne.


Kokkuvõtvate hinnete statistika

aruanne hinnete statistilise kokkuvõttega. Avaneb praeguse õppeaasta õppekavade järgi kokkuvõte hinnete keskmise, ning erinevate saadud hinnete arvukusega (sagedusega). Järgnevalt soovitused kuidas filtritega valikuid tehes soovitud tulemus saavutada jooksvate hinnete jaoks.

Valikud <Õppekava> ja <Klassid> lülitavad üksteist välja (s.o. need mõlemad korraga ei saa olla valitud).

Et saada kokkuvõtvate hinnete kokkuvõtteid, vali hindeliigiks <Koondhinded>.Klasside keskmised kokkuvõtvad hinded

Kh31.png

Valikud: Hindetüüp: <Koondhinded>

Periood: vastavalt vajadusele: Aasta; kooli defineeritud perioodid

Õppekava: on valimata

Klassid: <Kõik>

Saab kokkuvõtvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde kogu kooli klasside kaupa. Erinevate hindeskeemide hindeid näidatakse eraldi; hinnete kohal on hindeskeemi nimetus.

Klassi õpilaste keskmised kokkuvõtvad hinded

Jh32.png

Valikud: Hindetüüp: <Koondhinded>

Periood: vastavalt vajadusele: Aasta; kooli defineeritud perioodid

Õppekava: on valimata

Klassid: valida konkreetne klass

Saab kokkuvõtvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde klassi õpilaste kaupa.Päevikute keskmised kokkuvõtvad hinded

Jh34.png

Valikud: Hindetüüp: <Koondhinded>

Periood: vastavalt vajadusele: Aasta; kooli defineeritud perioodid

Õppekava: valida vajalik õppekava

Klassid: on valimata

Saab kokkuvõtvate hinnete esinemise sageduse ja keskmise hinde õppekava kursustega seotud päevikute kaupa. Kursuse nimetusel vajutades saab seda kursust õpetavate õpetajate hinnete kokkuvõtted.


Hinnete eksport

toimub xml faili.

  • Kui hindetüüp on "Kõik hinded" ja valitud on periood, siis saate küsitud perioodi hinded (aga mitte kursuste päevikutes olevaid hindeid);
  • hindetüüp on "Aastahinded" siis saate kursuse ja aastahinded.

Lisaks on kogu aeg ekraanil ekspordifailide koostamise logi ja võimalus laadida alla juba koostatud faile.

Lähemalt loe:

Hinnete eksport


Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"