Kokkuvõte Excelis

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

Kui olete eKooli lehelt alla laadinud xml faili oma kooli andmetega, saate sellest vajalikke kokkuvõtteid teha Exceli tabelites

NB! Teil peaks olema kasutada Excel 2007 või hilisem versioon.
Pilt11.png


xml faili avamine Excelis

1. avate eKoolist laetud zip faili ja pakite ta lahti... Salvestate eraldi xml faili.

2. avate Exceli

3. vajutate Open ja avate xml faili. Excel annab valiku kolme võimalusega:

a) " open as an xml list" - see on hea valik, annab Teile võimaluse lihtsalt sorteerida ja filtreerida andmeid väljanimede järgi, mis esimesse ritta tekivad. Järgnev näide ongi tehtud just sellise valiku järgi.

b) "as a read-only workbook" - annab ka korraliku tabeli

c) "use the XML Source task pane" - kasutamist vaadata järgmisest selgitusest.


4. xml fail avatakse tabelina, kus esimeses reas on xml failist leitud väljanimed. Tabeli üldkuju on pildil.

Kui aga fail ei avane korrektselt vaid "trepis", siis saate kasutusele võtta veidi keerulisema skeemi:

1. laadige oma arvutisse xml skeemifail: https://wiki.ekool.eu/files/eksport_excelisse_2010_viimsile.xsd

See on Exceli schema millega on võimalik importida eKoolist saadud hinded nii, et õpilaste info oleks "korratud" igal real.

2. Selleks tuleb avades XML faili Excelis valida "Use the XML Source pane".

3. Seejärel valida "XML Maps" ning sealt "Add", valida lisatud fail ja "OK".

4. Siis on Excelisse laetud uus "XML map" . 5. Nüüd tuleks käituda vastvalt juhistele:

5.1. lohistada vajalikud andmeosised "XML map"-ist tabelisse,

5.2. klikata hiire paremat klahvi ja sealt siis "XML > Import".

5.3. Seejärel valida XML fail mida soovitakse selle schemaga importida.


Nüüd tuleks otsustada, millist väljavõtet Te vajate ja vajadusel üleliigse infoga read kustutada. Selle näite eesmärk on saada tabel, kus reas on õpilaste nimed ja veergudes ained ning tabelis õpilaste hinded ühes või teises aines. Seega kustutatakse käitumise / hoolsuse hinded. Võib-olla soovite leida ainult teatud veerandi hindeid - siis tuleks tabel sorteerida veerandi järgi ja üleliigne kustutada.

5. Sorteeri tabel hindetüüpide järgi (Grade Type). Hoolsuse / käitumise hinnete kustutamine võib osutuda vajalikuks ka selleks, et nad veerandi või kursusehinnete kuvamist tabelis ei segaks. Niisiis kustutada maha kõik read, kus hoolsuse / käitumise hindetüübid on, jäävad "Annual grade" ja "Term Grade" tüüpi hinded.

6. Järgmine ettevalmistav tegevus muudab hinded tekstiväljadest numbriväljadeks: a) lisada veerg "gradeValue" veeru järel; alustada uue veeru esimesest võimalikust lahtrist (rida 2, rida 1 on väljanimed) b) käivitada funktsiooni otsing ja leida funktsioon "Value" või kirjutada valem =value( ja osutada hiirega gradeValue veeru lahtrile kohe kõrval. Excel arvab ära, et tahate kogu veeru sarnaselt täita.


Pivot Table koostamine

Pilt2.PNG


Nüüd on olemas hinnete numbrilised väärtused ja saab asuda PivotTable tegemisele

7. PivotTable leiate Insert menüüst - Insert PivotTable

Table/Range peaks olema terve tööleht, mis Teile ka ära märgitakse; tabeli jaoks on mõistlik lisada uus tööleht.

8. avatakse uus tööleht, mille paremas servas on PivotTable defineerimise menüü. Sellel leiate 4 akent, kuhu saab vedada väljade loetelust vajalikke välju. Et saada klasside kaupa hinnete tabeleid ainete kaupa, tuleks väljad täita järgmiselt:

Pilt3.PNG


1. Report Filter. Siit saate klasside ja paralleelide valiku. Seega vedage siia aknasse esmalt classLevel ja siis parallelId väljad. Filtrid näidatakse kohe kõrval asuval töölehel. Kui veate siia ka välja term, siis saate veerandite kaupa filtreeritavad väljavõtted. Võimalik on veel välja gradeType lisamine, aga kui liigsed hinded juba ksututatud, siis pole see oluline.

2. Row Labels vedage siia väli lastName (õpilaste perenimi). Kui tahate ka eesnime, siis peaksite enne Pivot Table avamist tekitama algsesse tabelisse veeru, kus funktsiooni Concatenate abil liidate nimed samasse välja).

3. Column labels vedage siia välja vajalik nimetus. xml failist leiate klassifikaatori aine nimetuse, aine nimetuse õppekavas, kursuse nimetuse ja päeviku nimetuse - kasutage seda, mis teie eesmärkidele vastab.

4. Values välja vedage selle veeru nimi, kuhu sammus 6 hinnete arvulised väärtused tekitasite. Esimesel hetkel tekivad tabelisse 1-d (sest aktiveeritud on funktsioon count).

Vajutage uuesti välja nimel, valige avatavast menüüst "Value Field Settings" ja valige mõni teine funktsioon - sum või max või min - kõik nad annavad sama tulemuse.


Pilt4.PNG


Pilt5.PNG
Pivot Table andmete kopeerimine uuele töölehele

9. Pivot Table on valmis. Samas tabelis saate läbi kerida erinevate klasside õpitulemused. Nende eraldi ja edasi töötlemiseks tuleks teha veel üks samm:

a) märkige ära andmetega read või kõik read

b) tehke Copy

c) minge uuele töölehele

d) tehke Paste Special ja valige, et "Paste Values".


Liigse infota kokkuvõtlik tabel ongi olemas.