Kogutavad isikuandmed

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Järgnevas loetelus on toodud üldine ülevaade eKoolis hoitavatest andmetest. Täieliku ülevaate annab isikuandmete kaardistus.

eKool võib töödelda vastutava töötlejana järgnevat liiki isikuandmeid:

 1. tuvastus- ja kontaktandmed (sh ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 2. eKooli infosüsteemi kasutajakontoga seotud andmed (sh kasutajanimi parool)
 3. nõusolekud või tahteavalduses seoses isikuandmete töötlemisega või eKooli infosüsteemi kasutamisega;
 4. kooli poolt Sulle määratud rolli(de)ga seotud andmed;
 5. lisateenuste kasutamiseks sõlmitud lepingute andmed;
 6. eKooli infosüsteemi sisselogimiste logi;
 7. kasutajatoe päringutega seotud andmed;
 8. andmed eKooli infosüsteemi kasutamiseelistuste kohta (sh kasutamise aktiivsus, teenuste eelistus, veebilehtede osade külastamise andmed jms);
 9. andmed kasutajate teatud alustel grupeerimise või segmenteerimise kohta;
 10. hinnangud õppetegevusega seotud ülesannetele ja tundidele ning nendega seonduvad analüüsi järeldused.


Kool töötleb eKooli infosüsteemis vastutava töötlejana järgnevat liiki isikuandmeid

 1. tuvastus- ja kontaktandmed (sh ees- ja perekonnanimi, isikukood/sünnikuupäev, aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 2. isikuga seotud andmeid (nt sugu, seos õpilasega, eKooli infosüsteemis omistatud roll);
 3. õppimise, õpitulemuste ja käitumisega seotud andmed (nt õppima asumise ja õpingute staatuse andmed, õpitavad ained, õppekava, hinded, kujundava hindamise tunnistus, klass, paralleel, tundidest puudumistega seotud andmed,
 4. käskkirjade andmed, märkused, õppenõukogu otsuste andmed, arenguvestluste andmed, vestluste andmed) ning
 5. muud haridusasutuse tegevuse korraldamiseks vajalikud andmed (nt söögikordade andmed, toidueelistus, lisatud dokumendid, kooli märkmed ning koolikaardi (õpilastele väljastatav elektrooniline õpilaspiletit või koolikaarti) number, väljaandmise aeg, kool ja kasutamise logi).


Juhime tähelepanu asjaolule, et lisaks isikuandmete töötlemisele eKooli infosüsteemis vastavalt Andmekaitsetingimustes sätestatule, töötleb kool Teie isikuandmeid vastavalt kooli enda poolt kehtestatud eesmärkidele, reeglitele ja põhimõtetele, mille kohta info saamiseks on vajalik pöörduda kooli poole.