Kloonid

From eKool wiki
Revision as of 15:53, 23 August 2011 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Kloon2.png
Kloon1.png

Kooli päevikute tekitamine uude õppeaastasse on mahukas ettevõtmine, seetõttu on eKool katsetanud erinevaid viise selle lihtsustamiseks. Nüüd siis kloonime päeviku definitsioone.

1. õpetajad lukustavad oma need ainepäevikud, millega tegelemise nad lõpetanud on. Päeviku staatuseks on "Päevik on veel kloonimata"

2. Kooli poolt valitud ajal valib administraator õppeaasta lehel olevast menüüst viimase valiku "Klooni lukustatud päevikud"

3. Protsess algab kohe.

  • Kui päeviku definitsioonist koopia tegemine järgmisse õppeaastasse õnnestus, siis saab päevik juurde staatuse: "Päevik on kloonitud". Järgmise õppeaasta päevikute nimekirjast leiate sarnase päeviku, seotud sama õppekava ja kursusega, samade siltidega õpilaste valikuks, ainult õpetaja puudub.
  • Kui päeviku kloonimine ebaõnnestus, siis jääb nähtavaks staatus "Päeviku kloonimine on käimas". Tegelikult tähendab see, et kloonimisel tekkis tõrge. Kui üks kord koopia tegemine ebaõnnestus, siis eKool enam uuesti ei proovi.

Palun lukustage päevik lahti, paluge õpetajal see uuesti lukustada ja proovige klooonimist korrata.

4. Te ei pea kõiki päevikuid kohe ja korraga töösse võtma. Kui on tekkinud juurde lukustatud päevikuid, mille koopiat soovite tekitada, siis käivitage kloonimine uuesti. Kuna õnnestunult kloonitud päevik saab külge märgi, et on juba kopeeritud, siis seda enam uuesti ei kloonita, ka siis mitte, kui olete päeviku vahepal lahti lukustanud ja siis on see uuesti lukku pandud.