Klassileht

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Klassijuhataja uudisvoog (minu klassi tänased sündmused) on kõigile klassijuhatajatele ja koolijuhtidele avatud.
Klleht1.png
Klleht2.png
Klleht4.png
Klleht5.png

Klassi leht avaneb kooli lehe menüüst. Klassijuhatajale on avatud tema klass.

NB! Kui lehte vaatab koolijuht või on ühel klassijuhatajal mitu klassi, siis on lehe alguses klasside valik.

Klassi lehe sektsioonid on:

1. Klassi õpilaste galerii - õpilasel vajutades avatakse õpilase kaart. Kaardil näeb õpilase uudisvoogu ning ülesandeid täpselt samas vaates nagu seda näevad õpilane ja lapsevanem; lisada märkusi ja puudumistõendeid; avada ja täiendada õpilasraamatut; vaadata eelmiste aastate arenguvestlusi; avada õpilase profiil, et muuta tema andmeid, näha vanemate andmeid, lisada õpilasele dokumente ja märkmeid.


2. Klassi päevikute valik sarnaselt kooli lehel olevale päevikute valikule. Siin on kokku toodud klassi ainepäevikud ning hinnete ja puudumiste päevikud. Klassijuhataja enda päevikutel on ikoon kollane.


3. Klassi päevasündmused (ülesanded, sisse kantud tunnid, puudumised, teated) on toodud päevade kaupa. Tabeli päises on kuupäevade kerimise nupud; valiku saab teha ka kalendrit kasutades. Tabelis on toodud:

  • Ülesanded. Näidatud on valitud kuupäeva tähtajaga olevad ülesanded; kuvatakase ülesande liik, teema ja mitu päeva tagasi see on lisatud.

Kui tegu on kontrolltööga, kuvatakse sisse kantud hinnete statistika - kui palju on positiivseid hindeid ja mitu puudulikku hinnet saadi. Kui ülesandele on lisatud fail, on see näha ja avatav. Ülesande täpsema kirjelduse saamiseks tuleb avada vastava aine päevik või mõne õpilase kaardil galeriisti Ülesanded aken.

  • Ainetunnid. Kuvatakse valitud kuupäeva kohta sisse kantud ainetunnid, nende toimumise tund (õpetaja lisatud tunni järjenumbri alusel) ja tunni alguse ja lõpu aeg (kooli tunniplaanis seatud aegade järgi). Tunnid on järjestatud tunni numbri järgi, sama numbriga saab olla mitu tundi. Näidatud on aine (mille tund on), õpetaja, kes tunni sisse kandis ning tunni teema.

Iga tunni jaoks on näidatud kohal olnud ja puudunud õpilaste arv, puudunud õpilased on punase numbriga, hoolimata sellest, kas tegu oli põhjusega või põhjuseta puudumisega.

Kui tunnis saadi hindeid, kuvatakse sisse kantud hinnete statistika - kui palju on positiivseid hindeid ja mitu puudulikku hinnet saadi.

  • Puudumised. Kuvatakse valitud kuupäeval puudunud õpilased ja nende selle päeva sisse kantud tundidest toimunud puudumiste põhjused. Tabeli veergudes on ainetunni number päevas ja aine.

Õpilase nime taga oleval ümbrikul vajutades kuvatakse õpilase vanemate nimed ja kontaktandmed. Kui õpilase kohta on olemas veel kinnitamata puudumistõend, on selle kohta märge olemas ja võimalik on tõend kohe kinnitada.

Põhjuseta puudumisega õpilase real on võimalus lisada kohe puudmisele põhjus kasutades linki "+Add reason".

Esimestel päevadel vabandame:

  • Puudumistõend ja põhjuse lisamise lingid on tõlkimata!
  • Puudumise põhjuse lisamisel ei ole kuupäevad eeltäidetud, nagu need on puudumiste päevikus põhjust lisades.
  • Ka on tõlkimata kõigil valikutel string, mida näitame, kui infot, mida kuvada, ei ole .
  • Teavitused. Siia kogutakse sellel päeval klassile lisatud märkused: kiitused, teated, märkused; sellel päeval klassile saadetud päeviku teated; valitud kuupäeva sünnipäevalapsed. Päeviku teadete kohta on näha, mitmele õpilasele see on saadetud.

Esimestel päevadel vabandame:

  • ka siin ekraanil on mõned tõlkimata stringid, saab korda tehtud.