Klassijuhataja päevik

From eKool wiki
Revision as of 21:13, 22 August 2018 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Klassijuhataja päevik kogub tema klassi õpilaste kokkuvõtvad hinded erinevatest päevikutest ja lubab lisada klassijuhataja hoolsuse ja käitumise hinnet. Vajutus päeviku nimetusel avab selle.
Hpaevik1.png
Hpaevik2.png
Kljuh33.png


Päevik koosneb:

  • Tabel õpilaste nimedega ja nende perioodi- või aastahinnetega erinevates päevikutes. Tabelis kuvatava info õppeperiood on valitav.

NB! Tabeli päises olevad päevikute nimetused on lingid, lingil vajutus avab vastava ainepäeviku

  • Uue käitumise või hoolsuse veerandi või aastahinde lisamine tabelisse ning tabeli päis filtriga: näita ühe veerandi või aastahindeid / käitumise hindeid / hoolsuse hindeid
  • õpilase nimel vajutades avada tema kaardi, kus lisaks andmete vaatamisele saad lisada märkusi - loe edasi Õpilase kaart


Päevikus saad:

1. kui kool hindab käitumist ja hoolsust, lisada nende kokkuvõtvaid hindeid;

2. muuta ja kustutada käitumise / hoolsuse veerandi ja aastahindeid;

3. IGALE hindele saad koheselt lisada kommentaari. Käitumise ja hoolsuse hinde kommentaarid lisatakse tunnistusele.

4. avada õpilase nimel vajutades tema kaardi;

5. näha õpilase ja tema vanemate kontaktandmeid;

6. lisada õpilasele märkust;

7. näha õpilase puudumisi ja märkusi kõigis ainetes.


Hea teada:

1. hoolsuse ja käitumise perioodihinnete lisamisel kuvatakse aknas aineõpetajate lisatud hindeid

2. hoolsuse ja käitumise aastahinnete lisamisel kuvatakse aknas perioodide hindeid

3. hinde veerus lisamise aken on nihutatav, nagu ka teised veerus lisamise aknad!


UUS: Käitumise või hoolsuse hinnete kuupäeva muutmine

  1. Iga õpilase hinde detailvaates saab valida"Muuda"
  2. vajutus kuupäeva väljal avab kalendri, valida uus kuupäev
  3. hinde muudatuse salvestamine salvestab uue kuupäeva.