Klassijuhataja aastalõpp

From eKool wiki
Revision as of 12:10, 17 June 2020 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


 1. Õpilastele lisatakse aasta käitumise ja hoolsuse hinded. Peaks meeles pidama, et käitumise-hoolsuse hinnete kommentaarid kantakse tunnistusele märkmetena.
 2. Õpilastele lisatakse järgmisse klassi üle viimise õppenõukogu otsus. Seda saab teha klassijuhataja kogu klassile korraga Otsused aknast.
 3. Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse nendele õpilastele, kes jäävad suvetööle või mingil muul viisil ei lõpeta veel klassi Otsused lehelt.
 4. Õpilastele trükitakse tunnistused. Tähele tuleb panna, et juba järgmisse õppeaastasse üle viidud õpilaste tunnistused (ja kõik muud aruanded) saate kätte, kui valite mitte "Aktiivsed" vaid "Endised" õpilased.
 5. Klassijuhatajad tegelevad kooliaasta aruandlusega. Kasutusaktiivsuse aruanne ei sõltu õppeaastast. Ülejäänud aruannetest tuleks teha kokkuvõte enne õppeaasta vahetumist (kui kool seda soovib).
  1. Kõik puudumiste kokkuvõtted oma klassi kohta (nt. liigiti) - trükkida nt. pdf formaati või kopeerida tabeltöötlusesse.
  2. Puudulike hinnete aruanne (veel alles jäänud võlgnevused)
  3. Kokkuvõtvate hinnete aruandeid ja hinnetelehti saate koostada kuni õppeaasta arhiivi kandmiseni. Peale õppeaasta lõppu saab neid aruandeid kätte ainult koolijuht.
  4. Hinnete statistika
  5. Klassipäeviku lisaaruanded - õpilaste andmete aruanne, võib-olla ka märkuste aruanne ja õppenõukogu otsused.
  6. "Õppetegevus päevikute kaupa" on tellitav aruanne jooksvate hinnete ja puudumiste kohta ja saadud html faili saab eKoolist välja salvestada ning vaadata ka siis, kui klass on üle kantud.
  7. “Klassi kokkuvõte” kokkuvõtvate hinnete kohta saab oma arvutisse salvestamiseks nt pdf faili trükkida; see aruanne ei toimi siis, kui klass on üle viidud järgmisse õppeaastasse.
  8. Õppeedukuse aruanne
 6. Kui on soov trükkida välja õpilaste andmete aruanne (näiteks on vaja suve jooksul teda oma järgmisse klassi üle viidud õpilaste vanemate kontaktandmeid) siis tuleks seda teha enne klassi üle viimist.
 7. Õpilasraamat täidetakse lõppeva aasta hinnetega automaatselt. Koolist lahkunud õpilastele saab välja trükkida õpilasraamatu lehe.
 8. Õpilased viib administraator üle järgmisse klassi.
 9. Eelmise õppeaasta klassijuhataja roll lõpetab kehtivuse koos õppeaastaga. NB! Klassijuhataja on seotud konreetse aastaga, seega saab kooli administraator uued rollid lisada 1.09 hommikul (ehk uue õppeaasta esimesel päeval); enne ei maksa neid tema käest nõuda.
 10. 1.09 hommikul on kadunud eelmise aasta klassi hinnete ja puudumiste päevikud; asemel on uue klassi (Sinu selle aasta klassi) omad.