Difference between revisions of "Klassijuhataja aastalõpp"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
  
 
# Õpilastele lisatakse '''aasta käitumise ja hoolsuse hinded'''.
 
# Õpilastele lisatakse '''aasta käitumise ja hoolsuse hinded'''.
 +
# Kui on soov trükkida välja '''õpilaste andmete''' aruanne (näiteks on vaja suve jooksul teda oma järgmisse klassi üle viidud õpilaste vanemate kontaktandmeid) siis tuleks seda teha enne klassi üle viimist.
 
# Õpilastele lisatakse järgmisse klassi üle viimise '''õppenõukogu otsus'''. Seda saab teha administraator kogu klassile korraga (kas samal ajal klassi üle viies või ka mitte) või klassijuhataja ükshaaval õpilase kaardilt.  
 
# Õpilastele lisatakse järgmisse klassi üle viimise '''õppenõukogu otsus'''. Seda saab teha administraator kogu klassile korraga (kas samal ajal klassi üle viies või ka mitte) või klassijuhataja ükshaaval õpilase kaardilt.  
 
# Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse nendele õpilastele, kes jäävad suvetööle või mingil muul viisil ei lõpeta ''veel'' klassi kasutades käskkirjade lisamist (õppenõukogu otsused, kiitused, laitused) õpilase kaardilt.
 
# Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse nendele õpilastele, kes jäävad suvetööle või mingil muul viisil ei lõpeta ''veel'' klassi kasutades käskkirjade lisamist (õppenõukogu otsused, kiitused, laitused) õpilase kaardilt.

Revision as of 10:13, 6 June 2012


 1. Õpilastele lisatakse aasta käitumise ja hoolsuse hinded.
 2. Kui on soov trükkida välja õpilaste andmete aruanne (näiteks on vaja suve jooksul teda oma järgmisse klassi üle viidud õpilaste vanemate kontaktandmeid) siis tuleks seda teha enne klassi üle viimist.
 3. Õpilastele lisatakse järgmisse klassi üle viimise õppenõukogu otsus. Seda saab teha administraator kogu klassile korraga (kas samal ajal klassi üle viies või ka mitte) või klassijuhataja ükshaaval õpilase kaardilt.
 4. Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse nendele õpilastele, kes jäävad suvetööle või mingil muul viisil ei lõpeta veel klassi kasutades käskkirjade lisamist (õppenõukogu otsused, kiitused, laitused) õpilase kaardilt.
 5. Õpilastele trükitakse tunnistused. Tähele tuleb panna, et juba järgmisse õppeaastasse üle viidud õpilaste tunnistused (ja kõik muud aruanded) saate kätte, kui valite mitte "Aktiivsed" vaid "Endised" õpilased.
 6. Klassijuhatajad tegelevad kooliaasta aruandlusega. Kasutusaktiivsuse aruanne ei sõltu õppeaastast. Ülejäänud aruannetest tuleks teha kokkuvõte enne õppeaasta vahetumist (kui kool seda soovib).
  1. Kõik puudumiste kokkuvõtted oma klassi kohta (nt. liigiti) - trükkida nt. pdf formaati
  2. Puudulike hinnete aruanne (veel alles jäänud võlgnevused), kui see on kooli õppekorralduse suhtes oluline
  3. Kokkuvõtvate hinnete aruandeid ja hinnetelehti saate koostada kuni õppeaasta arhiivi kandmiseni. Peale õppeaasta lõppu saab neid aruandeid kätte ainult koolijuht.
  4. Hinnete statistika
  5. Klassipäeviku lisaaruanded - õpilaste andmete aruanne, võib-olla ka märkuste aruanne ja õppenõukogu otsused.
  6. "Õppetegevus päevikute kaupa" on tellitav aruanne jooksvate hinnete ja puudumiste kohta ja saadud html faili saab eKoolist välja salvestada ning vaadata ka siis, kui klass on üle kantud.
  7. “Klassi kokkuvõte” kokkuvõtvate hinnete kohta saab oma arvutisse salvestamiseks nt pdf faili trükkida; see aruanne ei toimi siis, kui klass on üle viidud järgmisse õppeaastasse.
  8. Õppeedukuse aruanne
 7. Õpilasraamatusse tuleb teha kanded (käsitsi, paberdokumendile), aluseks saab võtta õppeedukuse aruande.
 8. Eelmise õppeaasta klassijuhataja roll lõpetab kehtivuse koos õppeaastaga. NB! Klassijuhataja on seotud konreetse aastaga, seega saab kooli administraator uued rollid lisada 1.09 hommikul (ehk uue õppeaasta esimesel päeval); enne ei maksa neid tema käest nõuda.
 9. 1.09 hommikul on kadunud eelmise aasta klassi hinnete ja puudumiste päevikud; asemel on uue klassi (Sinu selle aasta klassi) omad.