Khtunnistus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Fatunnistus.png


Õppimist toetava (kujundava) hindamise tunnistuste vormid on Eesti koolides väga erinevad. eKooli moodulis püüdsime leida lahenduse, mis sobiks paljudele koolidele, aga kindlasti on koole, kelle välja töötatud protsess on meie pakutavast erinev.

Iga kujundava hindamise tunnistuse täitmiseks saab kool valid kahe meetodi vahel:

  • lisada igale lausepangas olevale osaoskusele saavutatuse kohta koolis kokku lepitud märgsüsteemis hinnang. Hinnangu märke saab lisada Klassifikaatorite menüüst nagu näiteks hindeidki. Valida tuleb "Kujundav hindamine"
  • lisada lausepanka laused, millest õpetaja koostab õpilase saavutuste kirjeldamiseks oma hinnangu.
NB! Et hindamise meetodi valik toimub iga tunnistuse jaoks eraldi, saab kool neid meetodeid kombineerida või kasutada osades klassides ühte ja teistes teist meetodit.

Kujundava hindamise tunnistuse kasutamise sammud on toodud ekraanile protsessi jälgimiseks ekraani ülaosas. Sammud on:

I Lausepanga koostamine:

kool (juhtkond, klassijuhatajad, õpetajad) lisavad lausepanka hinnangute laused ja grupid. Täpsemalt saab lugeda artiklist Kujundava hindamise lausepank

II Tunnistuse malli koostamine:

kooli juhtkond ja klassijuhatajad koostavad enne iga uue tunnistuse täitmise algust Kujundava hindamise tunnistuse malli. Kui klass saab näiteks aastas kolm tunnistust, koostatakse kolm malli. Malli koostamise lõpetab tunnistuse avaldamine. Avaldamise otsus avab tühja tunnistuse nägemise kodule - õpialstele ja lapsevanematele. Tühi tunnistus paistab neile Hinnetelehe ikooniga avatavas Aruannete aknas.

III Tunnistuse täitmine koolis:

esmalt on tunnistus avatud koolis täitmiseks - õpetajad näevad oma ainepäevikutes võimalust tunnistusele ainepõhiseid hinnaguid lisada. Võimaluse lisandumisest annab märku kujundava hindamise ikoon nende õpilaste nime järgi, kelle tunnistus on avatud. Tunnistuse täitmisest ainepäevikus saab lugeda Kujundava hindamise tunnistuse täitmine ainepäevikus

Klassijuhataja ning koolijuht saab kogu aeg jälgida tunnistusele lisandunud sisendeid. Kodu (õpilane ja lapsevanem) ei näe õpetajate lisatud hinnanguid ja infot enne, kui tunnistus on allkirjastatud.

Klassijuhatajal on võimalik iga õpilase tunnistus avada eelvaatesse ja seda täiendada. Lisaks saab lugeda artiklist Kujundava hindamise tunnistuse eelvaade


IV Tunnistuse täitmine kodule:

Kui tunnistuse mallil on märgitud, et õpilane või lapsevanem hindavad mõnda gruppi, siis otsustab kool, kas:

  • tunnistusest tehakse tühi väljatrükk hinnangute kogumiseks. Väljatrükk saadetakse koju või täidetakse koolis ja klassijuhataja kannab kogutud info tunnistuse vormile. Täpsemalt Tühja tunnistuse print
  • tunnistused avatakse kodu jaoks täitmiseks. Lapsevanemad ja õpilased saavad teate oma uudisvoogu ja e-postile ning lingi tunnistusele.

Kodu täidab tunnistust kuni klassijuhataja selle allkirjastab.

V Tunnistuse allkirjastamine

Allkirjastamine lõpetab tunnistuse koostamise ja koostab sellest dokumendi. Alla kirjutamine teeb tunnistuse kohe kodule nähtavaks, kodu saab selle kohta teate.

Sügisest 2018 saab klassijuhataja oma allkirja tagasi võtta. Ka selle kohta saab kodu teavituse.

NB! Tunnistusele allkirja andmise kohta saab kodu teate uudisvoogu. Kui klassijuhataja allkirja tagasi võtab, saab kodu selle kohta uue teate.

Allkirjastatud tunnistus on nähtav Aruannete aknast nagu teisedki tunnistused. Tunnistuse väljatrükile on lisatud trükivaates vajalikud kujunduslikud väljad.

Klassijuhataja näeb oma tänase klassi õpilaste eelmisi tunnistusi oma aruannete all. Koolijuht näeb kogu kooli kõiki kujundava hindamise tunnistusi.

Laps ja lapsevanem näevad oma käesoleva ja eelmiste aastate tunnistusi lapse lehel Hinded aknas. Tunnistused on sorteeritud õppeaastate järgi.