Kaugemal asuvad ruumid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Asukoha-välised ruumid on sellise dklasid ja laborid kuhu ei jõua tavapärase vahetunni jooksul.
Ruum1.PNG

Seega tuleb tundide planeerimisel arvestada, et õpilastel ja õpetajatel peab olema aega teise hoonesse minekuks. Teise hoonesse jõudmise aeg määratakse kauguse numbrite või tähtedega; tunniplaani koostamisel võetakse see arvesse juhul, kui kaugemal asuv ruum on sellele ainele oluline. Näiteks toimub osa kehalise kasvatuse tunde võimlas ja osa staadionil kuhu minekuks kulub 20 min. Järelikult peab õpetajal olema kahe tunni vahel alati vaba tund, et ta jõuaks teise kohta minna.

Kui vahetunnid on piisavalt pikad ja asukoha välised hooned lähedal, saab kool <Määratlused> ja <Ajatabel> aknas märkida ära, et ruumide asukoha-välisust ei ole sellel vahetunnil vaja tunniplaani optimeerimisel arvesse võtta. Et vahetunnid võivad olla erineva pikkusega, tuleb see määratlus teha kõigi sellele tingimusele vastavate vahetundide kohta.

Tundide aeg on erinev

On võimalik, et kool korraldab erinevates hoonetes paiknevate ruumide probleemi lahendamise sel moel, et nihutab tundide alguse aega. Seda ei ole võimalik teha Untises, aga võib olla määratud kooli töökorralduses. Sel juhul märgitakse igas hoones asuvate klassiruumide ja laborite jaoks asukoha-välisuse koodiks 1 kuni 9. Iga hoone jaoks erinev.

Näiteks:

  • arvutiklassid 1 ja 2 ning klassid A34 ja A 35 asuvad samas majas - nende asukoha-välisuse kood on 1; on kokku lepitud, et tunnid algavad seal 10 min hiljem kui peamajas
  • õppeköök, võimla ja klassid B12 ja B13 asuvad samas majas - nende asukoha-välisuse kood on 2; on kokku lepitud, et tunnid algavad seal 15 min hiljem kui peamajas

. Õpilased ja õpetajad püütakse hoida päeva jooksul samas majas; seda saab korraldada ka tundide järgnevust paika pannes.

Tundide aeg on sama

Tihti soovib kool, et tundide algus on sama. Sel juhul märgitakse igas hoones asuvate klassiruumide ja laborite jaoks asukoha-välisuse koodiks A kuni E. Iga hoone jaoks erinev. Õpilastele ja õpetajatele tähendab see, et asukoha välisesse klasi jõudmiseks vajavad nad ühte vaba tundi ja see lisatakse tunniplaani.

Näiteks:

  • arvutiklassid 1 ja 2 ning klassid A34 ja A 35 asuvad samas majas - nende asukoha-välisuse kood on A;
  • õppeköök, võimla ja klassid B12 ja B13 asuvad samas majas - nende asukoha-välisuse kood on B

Õpilased ja õpetajad püütakse hoida päeva jooksul samas majas; seda saab korraldada ka tundide järgnevust paika pannes.

Kokkuvõtteks:

NB! Ruumide asukoha-välisusega arvestamiseks tuleb:
  • sisestada Baasandmed / Ruumid tabelisse et tegu on asukoha-välise ruumiga ja märkida ruumi olulisus ainele või õpetajale;
  • seada Planeerimine / Kaalumine / Ruumid aknas, et ruumide kasutust tuleb optimeerida ja et tuleb arvestada teises hoones asmumist.
Ruum2.PNG