Kalender

From eKool wiki
Revision as of 12:29, 25 May 2011 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Uus moodul, mis sisaldab ka mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õpeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud perioodidele; need perioodid võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad.