Difference between revisions of "Kalender"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Tunniplaani optimeerimine)
 
(24 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[category: Gpuntis]]
 
[[category: Gpuntis]]
 +
{{panetahele|sisu=Kalender täiendab seniseid "Mitmenädala tunniplaani" ja "Perioodide tunniplaani" mooduleid.}}
 +
[[image:Tpl33.PNG|600px|right]]
  
Uus moodul, mis sisaldab ka mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õpeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga  
+
Uus moodul, mis asendab osaliselt mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õppeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud õppenädalatele; toimumise nädalad võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad.
paigutada teatud perioodidele; need perioodid võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad.
+
  
[[image:Tere1.PNG|300px|left]]
+
Kalendri moodul aitab koole, kellel on vaja:
 +
* paigutada tunde teatud ajaperioodidele õppeaastas, kusjuures vajalikud ajad võivad olla iga ainetunni jaoks erinevad: näiteks toimuvad bioloogia õppeaastale ettenähtud tunnid september, aprill ja mai; geograafia tunnid ainult oktoobris, novebris ja detsembris. Ülejäänud tunnid on ühtlaselt jagatud õppeaastale. Sarnane olukord on üldhariduskoolis ebatavaline, aga kutsehariduses tavapärane.
 +
* Teatud ajavahemikus ei ole mõni õpetaja kasutatav. Näiteks tuleb lapsepuhkusel õpetaja Mari kooli tagasi alates jaanuarist ja tema tunnid saavad toimuda teisel poolaastal.
  
 
+
 
{{panetahele|sisu=Kalender asendab senised "Mitmenädala tunniplaani" ja "Perioodide tunniplaani" mooduleid.}}
+
== Ainetundide paigutamine olemasolevase tunniplaani ==
 +
[[image:Tpl331.PNG|300px|right]]
 +
 
 +
Kalendri mooduli kasutamisel lisandub tundide tabelisse kohustuslik veerg "Aastatunnid(plaan)". Alles on ka tunde/nädalas "h/n" veerg. '''Kui ainetunnile on määratud nädalas toimuvate tundide arv ja on soov seda muuta ainult osadel õppenädalatel toimuvaks, siis tuleb "A.tunde" veergu sisestada  "*" .''' Ühtlaselt nädalatele paigutud tundide asemel korrutatakse nädala tundide arv õppenädalate arvuga ja leitakse ainetunni aastane toimumiste arv; see lisatakse "A.tunde" veergu. Selle arvu saab ka ise sinna kirjutada ja ainetundi kohe sisestamisel teatud perioodiel toimuvana planeerida - sel juhul jätke "h/n" veerg täitmata.
 +
 
 +
[[image:Tpl332.PNG|600px|left]]
 +
 
 +
Selliste tundide tunniplaani paigutamiseks käsitsi tuleks avada tunniplaan valikuga "Tunniplaanide ülevaade" ja "Klasside nädalane koond". Kuvatakse klassi tunniplaan nädalate kaupa. Kui algselt oli tund paigutataud tunniplaani ühtlaselt ,siis saab üksiku nädala tundi plaanist välja vedada (võtate tunnist hiirega ja veate tunniplaani alla).
 +
 
 +
'''NB! Sel moel saab üksikutelt nädalatelt üksikuid tunde ära vedada ainult siis, kui nende jaoks on määratud aastane toimumiste arv.'''
 +
 +
Näitel on algselt ühtlaselt paigutatud kehalist kasvatust ära võetud 3., 5., 6. nädala esmaspäeva 4ndalt ja teisipäeva 5ndalt tunnilt. Tundide tabelisse on tekkinud 6 paigutamata tundi.
 +
 
 +
== Ainetundide planeerimine erinevatele nädalatele ==
 +
[[image:Tpl333.PNG|500px|right]]
 +
[[image:Tpl3334.PNG|500px|right]]
 +
[[image:Tpl3335.PNG|500px|right]]
 +
 
 +
Kui tunniplaani tahetakse algusest peale koostada sel moel, et nädalatele paigutus oleks erinev, tuleb alustada tundide defineerimisest. Kõigile neile ainetundidele, mida ei paigutata tunniplaani ühtlaselt, tuleb defineerida mitte "tundi nädalas" vaid "aastatundide" maht.
 +
 
 +
Kui tunnid on sisestatud, siis tuleb avada Kalendri mooduli aken (Menüü <Moodulid>).
 +
 
 +
Kalendri mooduli aken koosneb kahest osast: vasakul on tundide aken, kus on näha kõik kirjeldatud ainetunnid, paremal klasside/õpetajate/ruumide/õpilaste nädalaste koormuste arvestus.
 +
 
 +
Need ainetunnid, mis toimuvad ühtlaselt üle õppeaasta, on juba nädala tundide arvuga varustatud; teatud perioodidel toimuvate ainetundide nädalate toimumiste rida on aga tühi. Kui numbrid on valgel taustal, siis tähendab see, et kõik selle nädala selle aine selle klassi tunnid on paigutatud tunniplaani; kollane taust tähendab, et mõni tund või kõik tunnid on paigutamata.
 +
 
 +
 
 +
Kanna igale vajalikule nädalale sisse tunni toimumised. Vaheajad on märgitud hallina. Näed, kuidas muutub "jagatud" ja "lahtiste" tundide arv. Koheselt muutub akna paremas paanis olev klassi nädalane tunnikoormus. See võimaldab kontrollida, et ei koormataks üle mõnda klassi.
 +
 
 +
Kui klassi nädala tunnid on näidatud rohelisel taustal, siis sellel klassil on vähem nädalatunde, kui plaanitud. Kui punasel, siis oled klassi üle koormanud. Sama värvikood on õpetajate koondvaatel.
 +
 
 +
== Tunniplaani optimeerimine ==
 +
 
 +
[[image:Tpl336.PNG|400px|left]]
 +
 
 +
Aastas erinevatetel õppenädalatel toimuvate tundidega tunniplaani optimeeritakse nagu tavalist tunniplaani. Saad määrata kaalud aastaga seotud seadetele kasutades <Kaalumise> akna valikut "Aasta plaan". Optimeerimine toimub nagu tavaliselt, aga koostatakse kõigi nädalate tunniplaan korraga. Iga nädala tunniplaan sõltub sellele nädalale seatud tundidest, õpetaja või klassi ajanõuetest.

Latest revision as of 16:08, 20 March 2012

NB! Kalender täiendab seniseid "Mitmenädala tunniplaani" ja "Perioodide tunniplaani" mooduleid.
Tpl33.PNG

Uus moodul, mis asendab osaliselt mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õppeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud õppenädalatele; toimumise nädalad võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad.

Kalendri moodul aitab koole, kellel on vaja:

  • paigutada tunde teatud ajaperioodidele õppeaastas, kusjuures vajalikud ajad võivad olla iga ainetunni jaoks erinevad: näiteks toimuvad bioloogia õppeaastale ettenähtud tunnid september, aprill ja mai; geograafia tunnid ainult oktoobris, novebris ja detsembris. Ülejäänud tunnid on ühtlaselt jagatud õppeaastale. Sarnane olukord on üldhariduskoolis ebatavaline, aga kutsehariduses tavapärane.
  • Teatud ajavahemikus ei ole mõni õpetaja kasutatav. Näiteks tuleb lapsepuhkusel õpetaja Mari kooli tagasi alates jaanuarist ja tema tunnid saavad toimuda teisel poolaastal.


Ainetundide paigutamine olemasolevase tunniplaani

Tpl331.PNG

Kalendri mooduli kasutamisel lisandub tundide tabelisse kohustuslik veerg "Aastatunnid(plaan)". Alles on ka tunde/nädalas "h/n" veerg. Kui ainetunnile on määratud nädalas toimuvate tundide arv ja on soov seda muuta ainult osadel õppenädalatel toimuvaks, siis tuleb "A.tunde" veergu sisestada "*" . Ühtlaselt nädalatele paigutud tundide asemel korrutatakse nädala tundide arv õppenädalate arvuga ja leitakse ainetunni aastane toimumiste arv; see lisatakse "A.tunde" veergu. Selle arvu saab ka ise sinna kirjutada ja ainetundi kohe sisestamisel teatud perioodiel toimuvana planeerida - sel juhul jätke "h/n" veerg täitmata.

Tpl332.PNG

Selliste tundide tunniplaani paigutamiseks käsitsi tuleks avada tunniplaan valikuga "Tunniplaanide ülevaade" ja "Klasside nädalane koond". Kuvatakse klassi tunniplaan nädalate kaupa. Kui algselt oli tund paigutataud tunniplaani ühtlaselt ,siis saab üksiku nädala tundi plaanist välja vedada (võtate tunnist hiirega ja veate tunniplaani alla).

NB! Sel moel saab üksikutelt nädalatelt üksikuid tunde ära vedada ainult siis, kui nende jaoks on määratud aastane toimumiste arv.

Näitel on algselt ühtlaselt paigutatud kehalist kasvatust ära võetud 3., 5., 6. nädala esmaspäeva 4ndalt ja teisipäeva 5ndalt tunnilt. Tundide tabelisse on tekkinud 6 paigutamata tundi.

Ainetundide planeerimine erinevatele nädalatele

Tpl333.PNG
Tpl3334.PNG
Tpl3335.PNG

Kui tunniplaani tahetakse algusest peale koostada sel moel, et nädalatele paigutus oleks erinev, tuleb alustada tundide defineerimisest. Kõigile neile ainetundidele, mida ei paigutata tunniplaani ühtlaselt, tuleb defineerida mitte "tundi nädalas" vaid "aastatundide" maht.

Kui tunnid on sisestatud, siis tuleb avada Kalendri mooduli aken (Menüü <Moodulid>).

Kalendri mooduli aken koosneb kahest osast: vasakul on tundide aken, kus on näha kõik kirjeldatud ainetunnid, paremal klasside/õpetajate/ruumide/õpilaste nädalaste koormuste arvestus.

Need ainetunnid, mis toimuvad ühtlaselt üle õppeaasta, on juba nädala tundide arvuga varustatud; teatud perioodidel toimuvate ainetundide nädalate toimumiste rida on aga tühi. Kui numbrid on valgel taustal, siis tähendab see, et kõik selle nädala selle aine selle klassi tunnid on paigutatud tunniplaani; kollane taust tähendab, et mõni tund või kõik tunnid on paigutamata.


Kanna igale vajalikule nädalale sisse tunni toimumised. Vaheajad on märgitud hallina. Näed, kuidas muutub "jagatud" ja "lahtiste" tundide arv. Koheselt muutub akna paremas paanis olev klassi nädalane tunnikoormus. See võimaldab kontrollida, et ei koormataks üle mõnda klassi.

Kui klassi nädala tunnid on näidatud rohelisel taustal, siis sellel klassil on vähem nädalatunde, kui plaanitud. Kui punasel, siis oled klassi üle koormanud. Sama värvikood on õpetajate koondvaatel.

Tunniplaani optimeerimine

Tpl336.PNG

Aastas erinevatetel õppenädalatel toimuvate tundidega tunniplaani optimeeritakse nagu tavalist tunniplaani. Saad määrata kaalud aastaga seotud seadetele kasutades <Kaalumise> akna valikut "Aasta plaan". Optimeerimine toimub nagu tavaliselt, aga koostatakse kõigi nädalate tunniplaan korraga. Iga nädala tunniplaan sõltub sellele nädalale seatud tundidest, õpetaja või klassi ajanõuetest.