Difference between revisions of "Kalender"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 22: Line 22:
 
   
 
   
 
Näitel on algselt ühtalselt paigutatud kehalist kasvatust ära võetud 3., 5., 6. nädala esmaspäeva 4ndalt ja teisipäeva 5ndalt tunnilt. Tundide tabelisse on tekkinud 6 paigutamata tundi.
 
Näitel on algselt ühtalselt paigutatud kehalist kasvatust ära võetud 3., 5., 6. nädala esmaspäeva 4ndalt ja teisipäeva 5ndalt tunnilt. Tundide tabelisse on tekkinud 6 paigutamata tundi.
 +
 +
 +
 +
 +
== Ainetundide planeerimine erinevatele nädalatele ==

Revision as of 19:23, 25 May 2011

NB! Kalender täiendab seniseid "Mitmenädala tunniplaani" ja "Perioodide tunniplaani" mooduleid.
Tpl33.PNG

Uus moodul, mis asendab osaliselt mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õppeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud õppenädalatele; toimumise nädalad võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad.

Kalendri moodul aitab koole, kellel on vaja:

  • paigutada tunde teatud ajaperioodidele õppeaastas, kusjuures vajalikud ajad võivad olla iga ainetunni jaoks erinevad: näiteks toimuvad bioloogia õppeaastale ettenähtud tunnid september, aprill ja mai; geograafia tunnid ainult oktoobris, novebris ja detsembris. Ülejäänud tunnid on ühtlaselt jagatud õppeaastale. Sarnane olukord on üldhariduskoolis ebatavaline, aga kutsehariduses tavapärane.
  • Teatud ajavahemikus ei ole mõni õpetaja kasutatav. Näiteks tuleb lapsepuhkusel õpetaja Mari kooli tagasi alates jaanuarist ja tema tunnid saavad toimuda teisel poolaastal.


Ainetundide paigutamine olemasolevase tunniplaani

Tpl331.PNG

Kalendri mooduli kasutamisel lisandub tundide tabelisse kohustuslik veerg "Aastatunnid(plaan)". Alles on ka tunde/nädalas "h/n" veerg. Kui ainetunnile on määratud nädalas toimuvat etundide arv ja te tahate seda muuta ainult osadel õppenädalatel toimuvaks, siis sisestage "*" "A.tunde" veergu. Ühtlaselt nädalatele paigutud tundide ase,mel korrutatakse nende arv õppenädalate arvuga ja leitakse ainetunni aastane toimumiste arv. Mis lisatakse "A.tunde" veergu. Selle arvu saab ka ise sinna kirjutada ja ainetundi kohe sisestamisel teatud perioodiel toimuvana planeerida - sel juhul jätke "h/n" veerg täitmata.

Tpl332.PNG

Selliste tundide tunniplaani paigutamiseks käsitsi tuleks avada tuniplaan valikuga "Tunniplaanide ülevaade" ja "Klasside nädalane koond". Kuvatakse klassi tunniplaan nädalate kaupa. Kui algselt oli tund paigutataud tunniplaani ühtlaselt ,siis saab üksiku nädala tundi plaanist välja vedada (võtate tunnist hiirega ja veate tunniplaani alla).

NB! Sel moel saab üksikutelt nädalatelt üksikuid tunde ära vedada ainult siis, kui nende jaoks on määratud aastane toimumiste arv.

Näitel on algselt ühtalselt paigutatud kehalist kasvatust ära võetud 3., 5., 6. nädala esmaspäeva 4ndalt ja teisipäeva 5ndalt tunnilt. Tundide tabelisse on tekkinud 6 paigutamata tundi.Ainetundide planeerimine erinevatele nädalatele