Kaalumine

From eKool wiki
Revision as of 16:33, 30 March 2017 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

U2015 kaal.png

Kaalude määramise tegevusega saab gpUntisele teada anda oma koolis oluline tunniplaani koostamisel, prioriteedid. Selleks tuleb määrata tingimuse kaalukus skaalal „vähetähtis (0)“ kuni „äärmiselt tähtis (5)“. Selleks valida antud tunniplaanis osalist kirjjeldav leht (näiteks <Õpetajad>) ja seejärel hiirega vedades paigutada erinevate arvesse võetavate tingimuste kaalud (näiteks <Väldi õpetaja üksikuid tunde poolikutel päevadel>).

Kui näiteks tingimus "Söögivaheaeg õpetaja soovi kohaselt" on seatud "4" peale, võetakse sisestatud lõunapausi soove kindlasti arvesse. Kaalumisega on võimalik muuta nn „pehmeid“ määratlusi (nt. Väldi õpetajate vaba paaristundi) „kõvadeks“ e. kindalt arvesse võetavateks.

Pane tähele, et põhiainetele vastava märgendi seadmisega saad võimaluse neid puudutavaid soove tähtsamaks pidada (eraldi kaalud lihtsalt ainetele ja põhiainetele).

Gpkaalud2.png Kaalude jaotus eri väärtuste vahel

Soovitus: Hea tunniplaani koostamiseks on vaja vältida liigset „4“ ja „5“ kaalude kasutamist. On väga tähtis kaardistada reaalsed nõudmised oma koolis nii täielikult kui võimalik. GpUntisega alustades jäta kaalud sinna, kus nad on. Kui oled juba veidi kogemusi saanud, võid alati tagasi tulla ja tingimusi seada. Untise autorid arvavad, et head kaalud tähtsustavad vaid olulisimat.

Üks võimalus on koostada tunniplaan, vaadata, millistele tingimustele sinu arvates võiks gpUntisel enam tähelepanu lasta pöörata ja siis proovida kaalude muutmise mõju. <Analysis> on alates gpUntis2007 versioonist näha Sinu seatud kaalude sagedusdiagramm