KKKpaevik

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Küsimus: Miks ei või gümnaasiumis kursused olla ühes päevikus?

Vastus: Üks päevik annab õppekava läbimise suhtes ühe väljundi ja põhineb ühel ainekaardil:

  • perioodõppes aastahinde - aastase ainekursuse kokkuvõtte ja kui aastahinne on väljas siis veerandihinded kui vahekokkuvõtted enam ei loe; ka õpilasraamatusse läheb ainult aastahinne.
  • kursustes õppides kursuse hinde - 35 tunnise ainekursuse (enamasti selgelt defineeritud ja eristuva sisuga, s.o. iga järgmine kursus on erineva teemapüstituse ja eesmärkidega, nt, Stereomeetria ja Statistika matemaatikas) ja ilma vahekokkuvõteteta - ja õpilasraamatusse läheb kursusehinne ja lõpuhinde arvestusel on ka seda vaja.

Praegune süsteem (ehk endise süsteemi säilitamine) kursusõppel õppekavade jaoks järgib seda loogikat. Kui nüüd hakata erinevaid kursuseid ühte päevikusse panema, siis tuleks

  1. anda võimalus öelda, et selle päeviku vahekokkuvõtted "loevad" ehk lähevad õpilasraamatusse ja lõpuhinde päevikusse;
  2. õpetaja peaks oma ainekaarti kokku kirjutama sisult erinevad õpisisud ja eesmärgid;
  3. tuleks jälgida, et põhikool ei hakkaks ka niimoodi käituma ja segaduses olema, et õpilasraamat rikutud... veerandihinnetega.