Küsimustikud

From eKool wiki
Revision as of 11:19, 14 May 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Küsimustikud koostab kogu koolile kasutamiseks koolijuhi rollis töötaja. Kogu kooli küsimustikud on ühised.
Avq11.png

Tegevused:

1. Lisa uus küsimustik:

 • Ava "Arenguvestlused" ja vali "Küsimustikud"
 • vajuta + märki küsimustike loetelu kohal
 • sisesta küsimustiku nimi, kirjeldus ja jäta staatuseks "Mustand". Küsimustiku klassijuhatajatele nähtavaks tegemiseks pead selle avalikustama - vali staatus "Avalik".
NB! Kui küsimustik on valmis ja selle avalikustad, siis kaotad võimaluse sinna muudatusi teha. Avalikustamine ei ole tagasi võetav tegevus.
Avq4.png


2. Lisa küsimustikule märksõnad:

 • leia küsimustiku pealkirja alt link "+ lisa märksõnad".
 • sisesta märsõnad, sisendit alustades saad valiku leitud vastetest. Võid korraga sisestada mitu märkõna (iga uue sõna jaoks vajuta "+ Lisa märksõna"
 • iga lisatud märksõna jaoks tekib küsimustikku oma aknake, kus kohal on märksõna nimetus ja selle all selle märksõnaga seotud sellesse vestlusesse valitud küsimused.
 • märksõna saab küsimustikust eemaldada prügikasti ikooniga. Märksõna küsimuste eelvaadet näed "eelvaade" ikooniga. Mõlemad ikoonid leiad märksõna hallilit alalt küsimustiku aknast.3. Lisa märksõnale küsimused:

Avq5.png
 • leia märksõna alt link "+Lisa küsimused"
 • avatakse kõigi selle märksõnaga seotud ja veel mitte sellesse küsimustikku kuuluvate küsimuste loetelu.
 • märgista sobivad küsimused linnukesega
 • vajuta "Salvesta".

Valitud küsimused lisatakse vestlusele. Saad küsimuste lisamist teha nii mitu korda kui soovid.

Küsimuse kustutamine toimub iga küsimuse real oleva "Delete" ikooniga.


4. Järjesta küsimused ümber:

Avq3.png
 • küsimustiku sees on märksõnad tähestiku järjekorras. Et aga vestlusel on vastamise järjekord iga inimese enda määrata, siis märksõnade ümber järjestamine ei anna lisaväärtust.
 • Peale esimest küsimuste valikut on küsimused küsimuste andmebaasis olevas järjekorras. Selle muutmiseks vali "Järjesta" küsimuste numbrite kohalt.
 • Järjestamise aknas saad igast küsimuses hiirega kinni võtta ja selle sobivasse kohta vedada.
 • "Save" lõpetab järjekorra muutmise.
5. Lisa küsimusele parameetrid

Avq1.png
 • Ava mustandi staatuses olev küsimustik
 • Otsi küsimus ja vajuta küsimuse real oleval "Edit" ikoonil (pildil punane ring ümber)
 • määra parameetrid:
  • kohustuslik - jah, kui märkeruut valitud. Sellist küsimust ei saa klassijuhataja oma vestlusest välja arvata ja see kuulub igal juhul vastamisele. Vastamine ei ole kunagi kohustuslik!
  • avalik - kui jah, siis näeb klassijuhataja seda küsimust protokollis ja ka vanemate / õpilaste antud vastuseid.
  • kui avalik = "jah", siis saab määrata, kas küsimuse vastus kantakse protokolli või mitte. Kui ei kanta, siis arutatakse küsimus vestlusel läbi, aga protokolli ega küsimuste vastuste aruandesse sellest jälge ei jää.
  • kui avalik = "ei" siis klassijuhataja küll näeb, et selline küsimus on olemas, aga ei näe vastuseid. Kindlasti on sobiv valida ka, et küsimus on "kohustuslik", siis saab see kindlasti esitatud ja vastatud. Koolijuht näeb selliste küsimuste vastuseid aruandes.
NB! Küsimuse protokollist välja võtmine peidab ka aruandest selle küsimuse vastused!.


6. Määra aine küsimusele õppeained

Avq2.png
 • Ava mustandi staatuses olev küsimustik
 • Otsi küsimus ja vajuta küsimuse real oleval "Edit" ikoonil (pildil punane ring ümber)
 • määra parameetrid ja märgista ained, mille kohta küsimus esitatakse7. Lisa küsimustikule fail

Dok lae.png
Kysarh.png
 • küsimustiku trükivariandi lisamiseks tuleb see koostada (eelistatult pdf formaadis)
 • vali "Lisa fail"
 • vali vajalik fail
 • lae see üles

Küsimustikule saab faili lisada ka siis, kui küsimustik on juba avalikustatud. Küsimustikule lisatud faili saab alati uuesti lisada (kui selles on vaja teha teatud muudatusi). Igale küsimustikule saab lisada ainult 1 faili.


8. Avalikusta küsimustik

 • vajuta küsimustiku ees olevat märkeruutu
 • vali küsimustiku staatuseks "Avaldatud"

Seejärel saab küsimustikku vestlustel kasutada ja seda näevad kõik klassijuhatajad.
9. Arhiveeri küsimustik

 • vajuta avalikustatud küsimustiku kohal olevat nuppu <Arhiveeri>
 • küsimustik kantakse teise loetelusse "Arhiveeritud küsimustikud" ja seda ei pakuta klassijuhatajatele enam vestlust avades valikusse.
 • küsimustikku tagasi aktiivseks muuta ei saa, see jääb arhiivi.