Küsimustiku täitmine

From eKool wiki
Revision as of 13:45, 23 November 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Küsimustiku täidavad eraldi õpilane ja tema lapsevanemad. Iga vanema vastused kogutakse ja kantakse protokolli eraldi. Eeltäidetavad küsimused määrab klassijuhataja.
Avop4.png
Av4.png

Küsimustiku eeltäitmine

Pere saab asuda täitma eelvastatavate küsimustega küsimustikku. Küsimustik on dubleeritud uudisvoos ja arenguvestluse aknas.

  • leida link küsimustikule uudisvoost või avada arenguvestluste aken
  • vajutada küsimustiku täitmise nupule (lingile)
  • vastata küsimustele. Küsimustikku võib täita mitmes osas ja oma seniseid vastuseid muuta
  • klassijuhataja näeb eelnevalt antud vastuseid