Küsimuste tüübid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Siin on kirjeldatud arenguvestluste moodulis olemas olevaid küsimuste tüüpe.
Avkv11.png
Avkt2.png

Tekstivastusega küsimus

Küsimuse vastuseks on sisestatud tekst. Teksti pikkuseks on maksimaalselt 4000 märki.


Mitme vastusevalikuga küsimus

Küsimuse vastusevariantide hulgast saab märkida mitu sobivat vastust. Aruandesse kantakse kõik valikud. Alamküsimuse esitamise võimalust ei ole.


Ühe vastusevariandi valikuga küsimus

Küsimuse esitamisel sisestatud vastusevariantide hulgast saab valida ühe. Sellel küsimusel on kolm erinevat kujundusvarianti:

  • horisontaalsed valikud - traditsiooniline kujundus.
  • vertikaalsed valikud - öökullidega kujundus; sellisel küsimusel tohib olla kuni 7 vastusevarianti
  • Slider - vastused 1 kuni 100; kuni 5-le punktile saab määrata tekstilise sisu, mis kuvatakse slideri all. Aruandesse läheb slideri täpne asukoht teljel.

Alamküsimused

Igale vastusevariandile saab lisada alamküsimuse. See kuvatakse järgmise küsimusena kui vastaja teeb selle valiku.

Avkt4.png Avkt3.png Avkt5.png

Järjestamine

vastusevariantide sobivasse järjekorda vedamine. Veel realiseerimata.


Tabeli küsimus

mitme küsimuse vastused on samal skaalal, ühe vastusega küsimuse erijuht. Küsimused kuvatakse vastamiseks korraga. Realiseerimata.

Aine küsimus

Ühe vastusevariandiga küsimuse erijuhtum arenguvestluse jaoks. Kui küsimuse tüübiks on "aine küsimus", siis saab küsimustikku koostades määrata, milliste ainete kohta see esitatakse. Ainete valik toimub eKooli ainete klassifikaatoris olevate ainete vahel.

Küsimusele vastamisel saab õpilane (lapsevanem) märkida vastuse kõigi kooli poolt määratud ainete jaoks. Korraga esitatakse vastamiseks üks küsimus. Protokollis kogutakse need vastsed samasse tabelisse.


Aja küsimus

Küsimuste vastustest koostatakse nädala ajakasutuse plaani mustand. Saab määrata kas tegu on ärkamise, magama mineku või muude tegevustega. Vastuseks on alati kellaaeg ja selle tulemusena paigutatakse info kalendrisse.

Teine nädalaplaanil nähtav info on kõik muud küsimused, millele on lisatud linnuke "nädalaplaani küsimus". Nende küsimustikus saadud vastus kuvatakse lisainfona nädalaplaani kõrvale.