Küsimused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Küsimused koostab või kopeerib näidisküsimustikust tervele koolile koolijuhi rollis töötaja. Kogu kool kasutab samu küsimusi.
Kys1.png

Vaata küsimusi eesti keeles (OpenOffice): Näidisküsimustik 2012

Vaata küsimusi vene keeles (MS Excel): Näidisküsimustik vene keeles 2012


Küsimuste lisamise, eelvaate, muutmise leiad:

 1. ava arenguvestluste moodul
 2. vali leht "Küsimused"
 3. vali märksõna, millega küsimus on seotud või mille alla soovid uut küsimust lisada.


Uue märksõna lisamiseks vajuta + märki loetelu kohal ning sisesta märksõna.

NB! Küsimused on sorteeritud märksõna järgi. Iga küsimus võib olla seotud mitme märksõnaga, aga peab olema seotud vähemalt ühe märksõnaga. Küsimustikesse küsimuste valik toimub ainult märksõnade järgi.
Kys2.png
Avkv11.png
Slider.png


Küsimuse eelvaade

Küsimuste lehel näed küsimusi märksõnade järgi grupeerituna.

Iga küsimus on link, millel vajutus avab eelvaate. Märksõna all näed ka nuppu uue küsimuse lisamiseks.

NB! Eelvaade näitab küsimust just sellisena, nagu vastajad seda näevad.

Küsimuse eelvaate ülaservas on näidatud:

 • küsimuse staatus (Mustand või Avalik)
 • märksõnad, millega seotud on
 • märkeruut küsimuse muutmiseks
 • Kui küsimus on mustand, siis nupp "Avalikusta". Mustandi staatuses küsimusi ei saa küsimustikku lisada.
 • Küsimuse kustutamise nupp. Kustutada saab nii avalikustatud kui mustandi staatuses olevaid küsimusi.

NB! Kui küsimus on mõnes küsimustikus kasutuses, siis seda kustutada ei saa!

 • Avalikustatud küsimustel on eelvaates nupp <Arhiveeri>. Selle vajutus paigutab küsimuse eraldi nimekirja ja sellist küsimust koostatavatesse küsimustikke enam välja ei pakuta.


Küsimuse muutmine ja uue küsimuse lisamine

Küsimuse muutmise / uue küsimuse lisamise aken sisaldab järgmisi välju:

 • küsimus - siia kirjuta küsimus ise
 • küsimuse tüübi valik. Küsimuse tüüpi saab valida ainult küsimuse lisamisel, küsimuse redigeerimisel see võimalik ei ole.
  • valikvastusega küsimus (üks valik) - vastuste hulgast peab vastaja valima ainult ühe vastusevariandi. Sellele küsimuse tüübile saab lisada alamküsimusi. Erikujud:
   • horisontaalne valikuriba, kujunduses öökullid
   • vertikaalselt paigutatud vastusevariandid, valik toimub raadionupu abil
   • slider - 1...100 vastust määrata võimaldav marker, kujundatud öökullina. Aruandesse määratud vahemikud märgitakse küsimust koostades; saab määrata kas vastuste markereid näidatakse või mitte.
   • aine küsimus - vertikaalselt paigutatud valikuribaga küsimus, millele küsimustikus saab määrata seotud ained.
  • valikvastusega küsimus (mitmikvalik) - vastuste hulgast võib vastaja valida mitu vastusevarianti.
  • essee - tekstivastus, vastuse pikkus on praegu 2000 tähemärki
  • järjestamine - vastuse variantide mingisse järjekorda vedamine
  • aja küsimus - küsimus, mille vastuseks on kelaaeg ja mis lisatakse koheselt arenguvestluse käigus koostatud nädala plaani.
 • Kirjeldus - lisainfo, juhised küsimusele vastamiseks
 • Nädalaplaani küsimus - märkeruut, mille märkimise tulemusena kuvatakse konkreetne küsimus ja selle vastus Nädalaplaani kalendri kõrvale. Nii saab ülevaate lapse tavapärasest ajakasutusest (televiisorile, õppimisele kuluv aeg jms)
 • Vastusevariandid (valikvastusega küsimustele, järjestamisele). Slideril on siin koht aruande gruppide määramiseks. Link "+ Lisa järgmine" avab järgmise variandi sisestamise. Kui võimalikud on alamküsimused, siis saab need defineerida iga vastusevariandi kohta.
 • märksõnad - siin on juba näidatud märksõna, mille alt küsimuse lisamist alustasid, siit saad lisada teised märksõnad või muuta esimese valikuna olemas olevat (kustutada).
NB! Slideri küsimuse juures on oluline märkida ära vastusevariantide ülemised piirid 0...100 skaalal. Vastavalt märgitakse aruandesse vastuste statistiline jaotus. Kindlasti peab olema märgitud variant 0 ehk nullpunkt.
NB! Küsimusi saab muuta kuni need ei ole veel avalikustatud.
Kys5.png
Kys6.png

Küsimuste kopeerimine näidisküsimustikust

Näidisküsimustikus olevad küsimused on eKooli sisestatud ja neid saab iga kool oma tarbeks kopeerida ja kohendada. Küsimuste kopeerimiseks:

 • tutvu artikli alguses viidatud failis olevate küsimustega ja otsusta, milliseid neist on Sinu koolis vaja. Eeltöö on oluline, sest küsimusi on palju ja kõiki neid kopeerides ja hiljem kustutades raiskad oma aega.
 • ava mõni märksõna. Lihtsam on, kui kopeerid küsimused iga märksõna alla eraldi, kopeeritavad küsimused on märgistatud näidisküsimustiku failis olevate märksõnadega.
 • vajuta <Näita kopeeritavaid küsimusi> nuppu. Avatakse küsimused.
 • märgista ära need, mida kopeerida soovid. Pane tähele, et akna kõrval on kerimisriba.
 • lõpeta tegevus <Salvesta> nupuga.

Nüüd on kopeeritud küsimused Sinu kooli küsimustikus, mustandi staatuses. See tähendab, et saad neid edasi muuta ja kasutada nagu teisigi oma kooli küsimusi.

NB! Küsimusi võid kopeerida mitu korda.
Kaksiklogo.png