Käskkirjad

From eKool wiki
Revision as of 14:22, 5 August 2011 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Kk31.png
Kk32.png
NB! Õpilasega seotud käskkirjad, õppenõukogu otsusd, kiitused, laitused kirjutatakse tema kaardile kas klassijuhataja või kooli juhtkonna poolt

Õpilase kaardilt näed õpilase ja tema vanemate kontaktinfot ning tema üldist edasijõudmist koolis. Kaardil kuvatav info sõltub Sinu õigustest eKoolis.


Klassijuhatajal ja kooli juhil on nüüd võimalik kaardile lisada õpilasega seotud dokumente - käskkirju, otsuseid jms.

Selleks vajutada õpilase kaardi infoväljas olevale lingile <Lisa kiitus / laitus / käskkiri>

Avaneb dokumendi lisamise aken, kuhu saab kirjutada otsuse numbri, kuupäeva ja sisu. Esialgu nimetame kõiki seotud dokumente õppenõukogu otsusteks.

Sisestatud otsust saab muuta koolijuhi rollis kasutaja. Selleks tuleb avada õpilase kaart, valida "Sündmused" ja muutmist vajava otsuse real <Muuda>. Nagu teistelgi lehtedel on kaarti avades kuvatud viimase 30 päeva jooksul sisestatud otsused. Kui tegu on vanema muudatusega, vajutage kooli nimel ja avatakse aken KÕIGI selle lapse kohta Teie koolis tehtud otsustega.


Kk35.png
Kk36.png
NB! Otsuse kustutamine ei ole võimalik!


Kuhu lisatud info jõuab:

1. õpilase kaardile ja õpilase oma uudisvoogu Sündmuste alla.

2. õpilase tunnistusele Otsuste alla.

Kk33.png
Kk34.png