Individuaaltundidega päevik

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Oktoobris 2018 lisasime eKooli võimaluse kasutada päevikut, mille tundidesse saab märkida õpilased, kes seal osalevad. Nende tundide kirjeldusi näevad ainult tunnis osalema märgitud õpilased ja nende kodud.
Ind2.png
Ind5.png
Ind4.png
Ind1.png
Ind3.pngIndividuaalset tunnis osalemist on vaja märkida mitmetel juhtudel: õpiabi ja logopeedi tunnid, instrumendiõppe tunnid jms. Nendes tundides osalevad teatavast õpilaste grupist (klassist) õpilased mõnikord individuaalselt, mõnikord kahe, vahel kolmekaupa. Õpetaja märgib iga tundi sisse kandes, kes seal olid. Osalema märgitud õpilased võivad ka puududa!

Tundide ruudustikus on need tunnid, kus õpilased ei osalenud, märgitud kaldjoonega.

Päeviku all olevas tundide loetelus on lisaveerg: "Indidviduaalõpe"; sinna kantakse nende õpilaste arv, kes igas tunnis osalema pidid. Kui osales üksainus õpilane, on näidatud tema nimi.

Kui päevikus on antud õpilastele individuaalseid või grupi ülesandeid, on nende saajate arv samuti märgitud selles veerus.

Kui avada individuaalõppe päevikus õpilase detailvaade, on seal näha lisafilter "Ainetunnnid" - seda avades näeb neid tunde, kus see õpilane osalema pidi.


Individuaalõppe tunni lisamine

1. alustage tunni lisamist nagu tavalises päevikus

2. tunni lisamise akna allosas on lisavalik "Individuaalne tund"; selle ette linnukese lisamine avab õpilaste valiku akna

3. valige õpilane või õpilased, kes tunnis osalevad

4. salvestage ja liikuge tagasi tunni lisamise aknasse

5. salvestage tund


Individuaalõppe päeviku lisamine

Õppeaasta lehel lisab administraator päeviku nagu tavaliselt, aga teeb valiku "Individuaalsed / grupitunnid".