Hinneteleht

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Kuigi välimuselt sarnased, annavad õpilase hinnete ja puudumiste lehed siiski õpilasele endale ja tema lehti vaatavale lapsevanemale erinevaid võimalusi!
Oph41.png
Oph42.png

Hinnetelehe aruanne

Lühikese traditsioonilise kokkuvõtte hinnetest ja puudumistest leiab laps ja vanem, kui vajutab lapse lehel olevat Hinded ikooni Hinded5.png.

<Hinded> aknas saab avada kolme aruannet: hinneteleht; kahes eri vormingus tunnistused ning õpimapp. Osade koolide jaoks on siin ka kujundava hindamise tunnistused.

Hinnetelehe aruandel on näha eraldi ridades need päevikud, mille õpperühmades laps õpib. Päeviku real on näidatud selles olevad hinded ja puudumised; juba olemas olevad veerandi, aasta ja kursuse kokkuvõtvad hinded.

Igal hindel vajutades näeb tunni kuupäeva, teemat ning õpetaja kommentaari, kui see on sisestatud; igal puudumisel vajutades avatakse puudumise kuupäev ja klassijuhataja lisatud põhjus.

Puudulikud hinded ja põhjuseta puudumised on punased; kontrolltööde hinded roosad; parandatud hinded * märgitud.

Kontrolltöö või kokkuvõtva hinde detailvaates näeb linki "Näita hinde statistikat" millel vajutus avab hinde sagedusdiagrammi.

Hinded

NB! Ekraanile kuvatakse 30 viimase päeva jooksul saadud hinded ning muudatused nendes! Pikema ülevaate saamiseks vali aine nimi.
Uusdsh3.png

Õpilase hinnete lehel on näha kõik saadud hinded ajalises järjekorras, uuemad eespool. Igale hindele on lisatud: hinde kuupäev; aine ja hinde tüüp (tunnihinne, kontrolltöö hinne, perioodihinne...); õpetaja nimi, kes selle hinde lisas; kontrolltöö hinde puhul ülesande kirjeldus; õpetaja kommentaar hindele. Tunnihinde juures on link selle tunni kirjeldusele, milles hinne saadi.

Kui tegu on kontrolltöö või kokkuvõtva hindega, siis lisandub link "Näita hinde statistikat" mis avab hinde sagedusdiagrammi.

Nüüd on kuvatud ka hinnete muutused ja kustutamised. Muudetud hindel saab avada eelmise väärtuse vaate ning liikuda uuele hindele. Selleks kasutada hinde muutmise juures olevaid linke. Kehtetu hinne on läbi kriipsutatud. Kustutatud hinde jaoks saab avada selle kirje enne kustutamist.

Et iga õpilane saab oma kooliaasta jooksul väga palju hindeid, siis kogub eKool need ülevaatlikkuse saamiseks gruppideks.

1. jooksvad, selle veerandi või kursuse hinded on Sul alati tervikuna näha

2. kui päevikusse on lisatud veerandihinne, siis selle veerandi jooksvaid hindeid enam eraldi ridadena ei näidata - leiad need, kui vajutad <Hinded> linki veerandihinde real.

3. kui päevikusse on lisatud aastahinne või kursusele kursusehinne, siis kõik perioodihinded ja jooksvad hinded avanevad selle real oleva lingi <Hinded> vajutusega

4. kui õpilane on üle viidud järgmisse klassi, siis lisandub õppenõukogu otsusele link <Tunnistus>, mis kogub aasta- ning kursusehindeid, millede realt saab avada jooksvaid hindeid.

Puudumised ja märkused

Uusdsh4.png

Puudumiste ja märkuste kohta kuvatakse info samamoodi nimekirjana. Sellel lehel on lapsevanemal võimalik saata klassijuhatajale puudumistõend. Kui klassijuhataja on tõendi kinnitanud, siis kaob saadetud tõend nimekirjast.

Täpsemalt loe Mis koolis veel juhtus - puudumised ja märkamised?

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"