Hinnete veerus lisamine

From eKool wiki
Revision as of 14:23, 23 October 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Hinnete veerus lisamise aken muudeti ja nüüd on võimalik kohe lisada ka kommentaarid!
Up2.png

Hinnete veerus lisamist saab alustada täpselt samamoodi kui enne - vajutusega veeru päises oleval tunni kuupäeval.

Avatakse aken, mille ülemises osas on tunni kuupäev ja teema ning seejärel õpilaste nimekiri ning võimalus neile hindeid ja/või puudumisi lisada.

Endiselt saab ühele ainetunnile lisada kuni kaks hinnet ja ühe puudumise/hilinemise.

Veerus kiiremaks liikumiseks saab kasutada:

  • nooleklahve - nool üles, nool alla viib kohe järgmisele või eelmisele hindele
  • <Tab> klahvi, see viib ka kommentaari väljadele.

Kommentaari välja saab vedada hiirega pikemaks sisestusakna alumisest paremast nurgast.

Uue hinde / puudumise lisamiseks tuleb vajutada õpilase real + märgiga ikooni.

NB! Kaldkriipsuga hindeid ei saa nüüd enam lisada otse hinde veergu, need tekivad päevikusse kahe eraldi hinde lisamisega, nii nagu seni seda hinde detailvaates tegema pidi.

Puudumistele ei saa lisada kommentaari. Teie sinna kirjutatud teksti ei salvestata ning see asendub puudumise põhjusega. Näha saab asendust, kui hinnete veerus sisestamise uuesti avate.

Kui soovite lisaks puudumisele lisada kohe ka hinnet, vajutage + märgil ja lisage see.

NB! Nagu ka enne oli - kontrolltööde ja hindeliste ülesannete veergu ei saa puudumisi lisada!

Hinnete ja puudumiste lisamist saate lõpetada kahel viisil:

  • salvesta kannab lisatud info andmebaasi ja viib teid tagasi päevikusse
  • Salvesta ja lisa kodune ülesanne kannab lisatud info andmebaasi ja avab koduse ülesande lisamise akna.
NB! Uuesti hinnete ja puudumiste veerus lisamist avades on olemas olevad hinded ja puudumised ainult lugemiseks, neid muuta ei saa. Muutmine ja kustutamine toimub endiselt hinde detailvaatest.
Up3.png

Uuesti hinde veerus lisamist avades näete juba sisse kantud hindeid ja kommentaare, aga neid muuta ei saa. Nendele õpilastele, kellele veel hinnet lisatud ei ole, saab hinde juurde panna. Olemasoleva hindega õpilasele teise hinde lisamiseks tuleb vajutada tema real olevat + märki.

Lisatud andmed salvestuvad Salvesta nupule vajutades.


NB! Kui Teie eKooli sessioon katkeb siis, kui olete parajasti hindei lisamas, näitame neid Teile kui päeviku uuesti avate!
Up3.png

Teie "kaduma läinud töö" taastamine on seotud mõne tingimusega:

  • Te peate päeviku uuesti avama samas arvutis
  • Te peate päeviku uuesti avama samas brauseris (s.o. kui töö katkes Firefoxiga, siis seda ei saa jätkata Chromega)
  • See brauser, mida kasutasite, ei tohiks olla vahepeal suletud. Brauseri sulgemisega kaob meelde jäetud info.

Kui need tingimused on täidetud, siis - logige uuesti eKooli, avage sama päevik ja pooleli olev töö (hinnete veerus sisestamise aken) on olemas, kõik veel salvestamata väljad täidetud ja redigeeritavad.

Kui kaua aega Te eKoolist ära olite ei oma tähtsust!