Hinnete eksport II

From eKool wiki
Revision as of 09:02, 30 September 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Hinnete eksport eKooli eelmisest versioonist on kooli jaoks eriteenus. Vastavalt hinnakirjale lepitakse eelnevalt kokku selle maksumuses. Maksumus oleneb vajalikust töömahust.

eKooli eelmisest versioonst väljastame failid, mis edastatakse koolile krüpteeritud digiallkirjaga avatavas konteineris. Kool annab andmeid tellides digiallkirjaga kirjas teada, kelle isikukoodiga fail krüpteeritakse. Digiallkirjaga kirja säilitatakse koos kooli lepinguga paberkujul Koolitööde AS arhiivis.

Koolile koostatakse vähemalt kaks faili, mis koos enne krüpteerimist kokku pakitakse. Kui failid on mahukad, siis on võimalik ka iga õppeaasta eraldi faili koguda.

Tunnikirjeldused:

<oppeaasta>
 <aine>
   <oppeaine>
    <opperyhm>
    <algus>
    <lopp>
    <tund>
      <kuupäev>
      <opetaja>
      <tunnikirjeldus>
    </tund>
   </oppeaine>
 </aine>
</oppeaasta>

Õpilaste andmed:

<oppeaasta>
  <opilane>
   <eesnimi>
   <perenimi>
   <isikukood>
   <klass>
   <oppenoukoguotsus>
   <kaitumiseah>
      <kaitumiseahvaartus>
      <kaitumiseahopetaja>
      <kaitumiseahkuupäev>
      <kaitumiseahkommentaar>
   </kaitumiseah>
   <hoolsuseah>
      <hoolsuseahvaartus>
      <hoolsuseahopetaja>
      <hoolsuseahkuupäev>
      <hoolsuseahkommentaar>
   </hoolsuseah> 
   <aine>
      <nimetus>
      <aine id>
      <aastahinne>
         <ahväärtus>
         <ahkuupäev>
         <ahopetaja>
         <ahkommentaar>
       </aastahinne>
       <eksamihinne>
         <ehvaartus>
         <ehkuupäev>
         <ehopetaja>
         <ehkommentaar>
       </eksamihinne>
       <lopuhinne>
          <lhopetaja>
          <lhvaartus>
          <lhkuupäev>
       </lopuhinne>
       <oppeaine>
          <oppeainenimetus>
          <oppeaineid>
          <hinded> 
              <hinne>
                <hindevaartus>
                <hindetyyp>
                <opetaja>
                <kuupäev>
                <kommentaar>
              </hinne>
          </hinded>
        </oppeaine>
     </aine>
   </opilane>
</oppeaasta>